HOTLINE: 0904 89 4444
Di sản văn hóa và phát triển du lịch ở Phú Yên
Di sản văn hóa và phát triển du lịch ở Phú Yên
Vừa qua, tại Khu du lịch sinh thái Sao Việt, thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, UBND Phú Yên phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông, Đại học quốc gia Văn hóa nghệ thuật Moscow (Cộng hòa Liên bang Nga); Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Văn hóa với Du lịch trong thế giới hội nhập”.