HOTLINE: 0904 89 4444

Nét đẹp Lễ hội xuống đồng bắt cá của đồng bào dân tộc Khmer
(Phương Nam Plus) - Nét đẹp Lễ hội xuống đồng bắt cá của đồng bào dân tộc Khmer. Đây là nghi lễ truyền thồng để gìn giữ nét đẹp văn hóa trong đời sống của bà con dân tộc Khmer, tỉnh Bình Phước.
Nguồn: tamnhin.net.vn - / 11:32 02-06-2017
Lễ hội Phá Bàu - xuống đồng bắt cá, tôm là nghi lễ truyền thống để gìn giữ nét đẹp văn hóa trong đời sống của bà con dân tộc Khmer ở Bình Phước vào đầu mùa mưa hàng năm, khi nước trên đồng ruộng dâng lên.
 


Lễ hội Phá Bàu - Ảnh:baobinhphuoc.com.vn.

Già làng Lâm Bắc, ở ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh cho biết: Đây là lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer ở miền Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng. Đồng thời, Lễ hội nhằm truyền dạy cho các thế hệ trẻ về cách thức xuống đồng bắt cá, bắt tôm. Việc phục dựng lễ hội truyền thống này của đồng bào dân tộc Khmer ở Bình Phước ngoài phản ánh hoạt động đánh bắt thủy sản từ thiên nhiên, lễ hội còn là hoạt động văn hóa truyền thống chứa đựng giá trị vật chất, tinh thần của dân tộc nơi đây. Lễ hội Phá Bàu còn mang tính cộng đồng cao, thể hiện giá trị văn hóa tinh thần đặc trưng về cư dân Khmer ở Bình Phước cùng gắn kết với mong muốn mùa màng bội thu, hướng đến một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh Trần Quang Vinh khẳng định: Lễ hội Phá Bàu có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bào Khmer, bởi đây là một trong những lễ hội truyền thống của đồng bào nhằm bảo tồn truyền thống tốt đẹp, tuyên truyền đến với người dân về việc bảo vệ môi trường. Bà con bắt cá bằng công cụ thô sơ, do đó không hủy diệt các nguồn thủy sản. Lễ hội với sự tham gia hồ hởi của bà con, không khí rất vui tươi và có ý nghĩa đặt biệt đem lại đời sống văn hóa tinh thần cho bà con đồng bào Khmer.

Lễ hội không chỉ tạo điều kiện để bà con đồng bào dân tộc Khmer trong xã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm trong sản xuất và trong cuộc sống, mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Thông qua lễ hội này, đồng bào thể hiện trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ gìn giữ nguồn tài nguyên quý giá, đó là nước sinh hoạt trong cuộc sống, góp phần tích cực trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung.

M.A
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: