HOTLINE: 0904 89 4444

Dân ca của người Lô Lô
(Phương Nam Plus) - Văn hoá chính là nền tảng để xây dựng một xã hội phát triển toàn diện. Là một quốc gia có 54 dân tộc cư trú ở mọi miền đất nước, với cội nguồn lịch sử, tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán mang những đặc trưng khác nhau nên đời sống văn hoá nói chung cũng rất đa dạng.
15:47 23-01-2019
Mỗi dân tộc đều có những đóng góp tích cực vào việc làm phong phú cho vốn văn hoá của đất nước Việt Nam. Vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu về văn hoá của các dân tộc thiếu số là điều rất cần thiết.
 

Cũng như nhiều dân tộc khác, dân tộc Lô Lô có bề dày truyền thống văn hoá và rất giàu về vốn văn hoá dân gian. Vối văn hoá dân gian ấy ra đời cùng với sự hình thành của dân tộc, được nuôi dưỡng trong môi trường sinh thái tự nhiên, môi trường kinh tế xã hội.

Một trong những nét tiêu biểu về văn hoá nghệ thuật của người Lô Lô là dân ca. Người Lô Lô coi dân ca của dân tộc mình như một món ăn tinh thần không thể thiếu được. Dân ca của dân tộc Lô Lô đã tạo nên sự gắn kết cộng đồng, nó có mặt trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người Lô Lô.

Trong thời kỳ đất nước đổi như hiện nay, một thời kỳ mở cửa với nền kinh tế thị trường, sự du nhập và giao thoa về kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền văn hoá. Trong văn hoá dân gian, văn hoá truyền thống ngày càng mờ nhạt dần đi thay thế vào đó là văn nghệ hiện đại với dòng nhạc trẻ ngoại lai mà lớp thanh niên ưu thích mà lãng quên văn nghệ dân gian truyền thống của dân tộc mình. Vì vậy. công tác thông tin tuyên truyền hiện nay, đặc biệt đối với một huyện miền núi như Đồng Văn đã được các cấp các ngành rất quan tâm và đạt được những kết quả đáng kể, với nhiệm vụ quan trọng là tuyên truyền những chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng tới bà con vùng sâu, vùng xa, trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó tuyên truyền bằng hoạt động văn nghệ là rất quan trọng. Tuy vậy, ở Hà Giang, trong công tác tuyên truyền, việc vận dụng các loại hình sinh hoạt văn hoá dân gian cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hộ của từng dân tộc, từng địa bàn xã chưa được quan tâm đầy đủ nên chưa thu được kết quả cao. Vì vậy người viết chọn đề tài: "Dân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin tuyên truyền hiện nay ở Đồng Văn - Hà Giang" làm đề tài khoá luận tốt nghiệp, với mong muốn củng cố kiến thức trong thời gian học tập tại trường, làm cơ sở ban đầu cho việc vận dụng lý luận, lý thuyết vào thực tiễn công tác tại địa phương.

 
Phạm Thị Lan
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: