HOTLINE: 0904 89 4444

Bổ nhiệm Trợ lý Tổng Giám đốc Trung tâm NCBT&PHVHDT
(Phương Nam Plus) - Sáng nay (10/9), Chánh Văn phòng Trung tâm nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam Nguyễn Thế Phiệt đã đọc Quyết định số 44/QĐ - TT do GS Hoàng Chương ký ngày 6/9/2018 bổ nhiệm TS Đặng Thị Ngọc Vân làm trợ lý Tổng Giám đốc Trung tâm bảo tồn phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam.
13:51 10-09-2018
 
GS Hoàng Chương đã trao Quyết định bổ nhiệm, chúc mừng TS Đặng Thị Ngọc Vân hoàn thành tốt nhiệm vụ Trợ lý cho Tổng Giám đốc Hoàng Chương

Quyết định số 44/QĐ - TT do GS Hoàng Chương ký ngày 6/9/2018 bổ nhiệm TS Đặng Thị Ngọc Vân làm trợ lý Tổng Giám đốc Trung tâm bảo tồn phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam.

TS Đặng Thị Ngọc Vân đã cảm ơn sự tín nhiệm của GS Hoàng Chương và Trung tâm, hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết định số 44/QĐ - TT nêu rõ, TS Đặng Thị Ngọc Vân có trách nhiệm tham mựu, giúp việc Tổng Giám đốc về công tác kinh tế và chuyên môn của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam.
 
P.V
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: