HOTLINE: 0904 89 4444

Hiệu quả hoạt động ở Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn
(Phương Nam Plus) - Trong 8 tháng đầu năm 2018, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành liên tục, an toàn, ổn định ở công suất tối ưu, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sản lượng sản xuất 8 tháng ước đạt 4,717 triệu tấn dầu; doanh thu ước đạt hơn 73,908 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước tính 7,470 ngàn tỷ đồng. Đồng thời BSR đã nghiên cứu và vận hành đưa công suất của Nhà máy lên 118%.
13:55 30-08-2018
 
Trung tâm nhà máy lọc dầu Dung Quất

Lũy kế kết quả sản xuất kinh doanh từ khi vận hành Nhà máy (02/2009) đến nay, BSR đạt 955,08 nghìn tỷ doanh thu (tương đương hơn 40 tỷ USD); Nộp ngân sách Nhà nước đạt 152,98 nghìn tỷ USD (tương đương 7 tỷ USD).

Kể từ sau khi hoàn thành bảo dưỡng tổng thể lần 3 năm 2017 đến nay, nhà máy vận hành ổn định, liên tục, hệ thống quản trị nội bộ luôn được cập nhật, hoàn thiện. Đến nay, nhà máy đạt 17,5 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công.

 
 
Xuất sản phẩm qua bến cảng - Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Đối với giá trị tiết kiệm, ước thực hiện các tháng đầu năm 2018 hơn 563 tỷ đồng, vượt 16,8% so với chỉ tiêu năm 2018 đặt ra (482,64 tỷ), trong đó phần giảm tiêu hao trong chế biến, tối ưu hóa năng lượng khoảng 495 tỷ đồng. Công tác tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và đẩy nhanh việc triển khai, cập nhật thực hiện các chương trình hành động năm 2018 về tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó chú trọng vào tối ưu hóa năng lượng, tối ưu hóa công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học,… 

Công tác triển khai xây dựng Trung tâm Lọc Hóa dầu và Năng lượng Quốc gia đang được triển khai tích cực. Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn số 8022/UBND-CNXD về việc triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, trong đó yêu cầu Sở Công thương Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các Ban quản lý KTT Dung Quất và BSR khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch phát triển không gian và bố trí mặt bằng để xây dựng và hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia.

Theo kế hoạch năm 2018, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng doanh thu 78.392 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 8.326  tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 3.473 tỷ đồng.
 
Đăng Lâm
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: