HOTLINE: 0904 89 4444

Ngày mưa
(Phương Nam Plus) - Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc.
22:58 29-12-2018
 
Ảnh minh hoạ do tác giả sưu tầm.
 
NGÀY MƯA
 
Ngày mưa nhớ lại ngày xưa 
Mẹ đi nhổ mạ , đi bừa đồng sâu 
Ruộng bùn, rét đỏ mắt trâu 
Theo sau dáng mẹ áo nâu nhuộm bùn
Con ngồi trong lớp còn run 
Dưới đồng mẹ nhận từng cơn gió lùa 
Mỗi năm hai vụ chiêm, mùa 
Một đời trăm vụ ...con chưa đáp đền 
Ngày nào nghịch dại chưa quên 
Bây giờ mẹ đã ở miền lãng du 
Năm cùng, tháng tận mây mù 
Giá như còn mẹ... mùa thu lại về...
 
Hà Tuấn Ngọc
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: