HOTLINE: 0904 89 4444

Tìm thấy thêm một số kiến trúc, di vật tại Khu di tích Gò Tháp
(Phương Nam Plus) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức báo cáo kết quả đợt khảo sát, thăm dò và khai quật khảo cổ tại Khu Di tích Gò Tháp.
Nguồn: Báo Đồng Tháp - / 09:53 29-05-2017


Một số di vật mới tìm thấy tại Khu di tích Gò Tháp

PGS.TS. Đặng Văn Thắng - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết tại Khu Di tích Gò Tháp trong năm 2016 đã khai quật 346m2 với 11 hố khai quật, thấy một số kiến trúc (đường đi, nền gạch, cột đá tròn...), một số di vật (2 chuỗi thủy tinh, 1 mảnh vàng vụn...); khai quật thăm dò 29 điểm với 115 hố khai quật, bước đầu nhận thức các loại hình như: di tích kiến trúc ao thần, nhà ở, một số kiến trúc chưa xác định chức năng.

Từ kết quả nghiên cứu Khu Di tích Gò Tháp, PGS.TS. Đặng Văn Thắng và nhiều đại biểu đề xuất cần có kế hoạch nghiên cứu chuyên sâu và có hệ thống về nền văn hóa Óc Eo trong toàn tỉnh Đồng Tháp.


TN
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: