HOTLINE: 0904 89 4444

25 di sản văn hóa phi vật thể ở Bình Phước
(Phương Nam Plus) - Đó là thông tin được nêu trong Quyết định số 841/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
15:22 08-05-2018


Đồng bào S’tiêng biểu diễn cồng chiêng tại sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng - Ảnh: S.H

Theo đó, toàn tỉnh có 25 di sản văn hóa phi vật thể, gồm: Sử thi S’tiêng, nghệ thuật trình diễn cồng - chiêng của đồng bào S’tiêng, hát đối đáp trong cưới hỏi của đồng bào S’tiêng, lễ hội mừng lúa mới của đồng bào S’tiêng, nghề đan gùi của đồng bào S’tiêng, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào S’tiêng, món ăn canh bồi của đồng bào S’tiêng, kỹ thuật chế biến rượu cần của đồng bào S’tiêng, tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khơme, lễ xuống đồng của đồng bào Khơme, múa Lâm Thôn của đồng bào Khơme, nghệ thuật trình diễn nhạc ngũ âm của đồng bào Khơme, lễ hội Sendolta của đồng bào Khơme, lễ hội miếu Bà Rá - Phước Long, lễ hội mừng lúa mới của đồng bào M’nông, nghệ thuật trình diễn khèn Mbuốt của đồng bào M’nông, lễ hội cầu Bông của người Kinh ở Bình Phước...

T.Ngọc
Theo Báo Bình Phước
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: