HOTLINE: 0904 89 4444

Xung quanh chuyện cấp sổ đỏ khu di tích nhà Vương
(Phương Nam Plus) - Theo báo cáo trình Thủ tướng, Bộ VHTTDL nêu rõ, về việc xếp hạng di tích, ngày 19/6/1993, UBND tỉnh Hà Giang có Công văn số 169/UB - VX đề nghị Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa nhà Vương (huyện Đồng Văn).
16:23 06-09-2018
Căn cứ giá trị di tích, tiêu chí xếp hạng di tích quy định tại Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh (năm 1984), ngày 23/7/1993, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-BT xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ thuật Khu nhà Vương, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 
Du khách tìm hiểu về di tích lịch sử Nhà họ Vương (Hà Giang)

Không nhằm chuyển đổi quyền sở hữu tài sản

“Việc xếp hạng di tích đối với Khu nhà Vương được ông Vương Quỳnh Sơn (thân sinh của ông Vương Duy Bảo) khẳng định là một chủ trương đúng đắn của Nhà nước. Bộ Văn hóa - Thông tin cũng khẳng định việc xếp hạng di tích không quốc hữu hóa quyền sở hữu ngôi nhà của những người trong gia đình được quyền thừa kế hợp pháp”, báo cáo khẳng định.

Quan điểm của Bộ VHTTDL được nêu rõ, quyết định xếp hạng di tích không nhằm mục đích xác lập hay chuyển đổi quyền sở hữu tài sản trên đất và quyền sử dụng đất của di tích mà là cơ sở để xác lập trách nhiệm thực hiện gìn giữ, bảo tồn các giá trị (yếu tố nguyên gốc) và phát huy giá trị của di tích.

Ngày 30/7/2018, Bộ VHTTDL đã nhận được đơn thư của ông Vương Duy Bảo liên quan đến di tích Khu nhà Vương. Các nội dung liên quan đến việc xếp hạng, quản lý, phát huy giá trị di tích đã được Bộ Văn hóa – Thông tin trước đây và Bộ VHTTDL hiện nay giải quyết. Tại buổi làm việc ngày 10/8/2018, cá nhân ông Vương Duy Bảo cũng đã đồng thuận với giải quyết của Bộ VHTTDL.

Đối với đề nghị giải quyết, trả lại quyền sử dụng đất gắn với Tòa dinh thự họ Vương, cơ quan chức năng của Bộ VHTTDL đã làm việc với ông Vương Duy Bảo và thống nhất đây là việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Hà Giang, Bộ VHTTDL đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Hà Giang xử lý, giải quyết.

Đồng thời, Bộ VHTTDL cũng đã tiến hành khảo sát tại di tích khu nhà Vương, làm việc với UBND tỉnh Hà Giang và các cơ quan chức năng tỉnh. Theo báo cáo, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 238/QĐ-STNMT ngày 23/8 thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương được cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn.

Phát huy giá trị di tích

Theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, việc lập hồ sơ và xếp hạng di tích (cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt) dựa trên các giá trị về văn hóa, lịch sử và kiến trúc nhằm xây dựng phương án bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo riêng của di tích đó. Trong văn bản báo cáo Thủ tướng, Bộ VHTTDL có nêu rõ: “Bộ VHTTDL thấy rằng việc xếp hạng di tích và đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích Khu nhà Vương nhằm gìn giữ và phát huy giá trị của di tích trong thời gian qua của Nhà nước là một chủ trương đúng, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước ta đối với việc gìn giữ và phát huy giá trị kiến trúc nghệ thuật Khu nhà Vương. Tuy nhiên, vừa qua đã để xảy ra sơ suất trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn”.

Vì vậy, để giải quyết dứt điểm vụ việc này, trước đó, ngày 29/8/2018 vừa qua, Bộ VHTTDL đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Giang và đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức của tỉnh thực hiện một số công việc.

Trong đó có đề nghị nhanh chóng giải quyết những kiến nghị của ông Vương Duy Bảo trong việc quản lý, chống xuống cấp di tích. Đồng thời, có kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên các hạng mục công trình thuộc khu di tích. Về lâu dài, chính quyền địa phương cần có kế hoạch quản lý tổng thể khu vực phía trước Khu di tích nhà Vương và một số hộ dân đang sinh sống trong khu vực bảo vệ II của di tích. Quy chế quản lý di tích nhà Vương đã được ban hành từ năm 2007, đến nay cần được rà soát, nghiên cứu bổ sung theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý di tích trong giai đoạn mới.

Về kiến nghị, Bộ VHTTDL đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hà Giang tiếp tục xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di tích Khu nhà Vương theo quy định của pháp luật sau khi tỉnh Hà Giang đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn.

Đồng thời khẳng định, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn tỉnh Hà Giang, dòng họ Vương thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích để di tích trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân địa phương và con cháu họ Vương đang sinh sống tại khu vực.


Thảo Minh
Theo baodulich.net.vn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: