HOTLINE: 0904 89 4444

Ngôi chùa tâm linh của người Hoa và cộng đồng phương Nam
(Phương Nam Plus) - Theo sử Tàu ghi rõ: đời Vĩnh Lạc (1403-1424) vua Tàu sai quan Thái giám tên là Trịnh Hòa đi điều tra các nước ở miền Đông Nam Á.
15:47 10-01-2019
Thời cổ đại Trung Quốc, khi Phật giáo chưa có thì các nơi đều thờ thần vị là “Thổ Địa Công” vì ở đâu có đất là có thần, bất luận ở nơi nông thôn hay phố thị trăm ngả ngàn phương, nơi nơi có miếu thờ thổ thần, phụng xưng Phước Đức Chánh Thần hoặc Hộ Thổ Thần, người buôn bán thương mại được chiêu tài tấn lộc, bá tánh được ban phước lành, thăng bình thạnh thế, vạn sự như sở cầu, nhất là người thương buôn lòng sùng bái và cúng tế nhiều nhất trong một năm.
 

Mỗi tháng vào các ngày mùng Hai và 16 Âm lịch, đồ dâng cúng rất thịnh soạn các thứ sơn hào hải vị, trà rượu hoa quả thành tâm khấn vái, cầu được tiếp phước nghinh tài, (theo âm Triều Châu gọi là chóa ghế), mùng Hai tháng Giêng gọi là “thào ghế”, mùng Hai tháng Hai gọi là “nha lễ”, để cầu khánh thọ cho Phước Đức Chánh Thần, 16 tháng Chạp gọi là “buối ghế”; vào ngày này các giới thết tiệc và mời người quen thân thuộc đến tham dự lễ cúng đáp tạ thần ân đã phò trợ đạt được thành quả tốt đẹp trong một năm qua.
 
Ngày nay tại Tắc Vân - Cà Mau cũng có ngôi miếu thờ ông Bổn - Phước Đức Chánh Thần, ngôi miếu này có đã từ lâu, trước kia xây dựng bên kia sông, nhưng đến năm 2005 được bá tánh trong và ngoài nước quyên góp xây dựng tại ấp 3, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để tiện việc đi lại cúng dường của cộng đồng dân cư quanh vùng. Đây cũng là một cõi tâm linh không chỉ riêng của người Hoa mà cả cộng đồng dân cư nơi đây.

Một số hình ảnh tại Chùa Ông Bổn ở Cà Mau:

  
Phương Trang
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: