HOTLINE: 0904 89 4444

Bảo tàng - Thư viện tỉnh Long An được hiến tặng 555 cổ vật, hiện vật quý
(Phương Nam Plus) - Bảo tàng – Thư viện tỉnh Long An vừa sưu tầm 555 hiện vật, cổ vật có giá trị lịch sử do 2 nhà sưu tập tư nhân Nguyễn Ngọc Ẩn và Nguyễn Đình Thịnh (ngụ tỉnh Bình Thuận) hiến tặng.
13:51 04-04-2019


Hiện vật có giá trị lịch sử được phân loại tại Bảo tàng -Thư viện tỉnh Long An

Di sản viên Bảo tàng - Thư viện tỉnh - Phan Thị Kim An cho biết: “Các hiện vật, cổ vật gồm có đồ gốm của Nam bộ. Ngoài ra, còn có cổ vật  đồ gốm có giá trị trên 100 năm từ thời Lý, Lê và triều Nguyễn. Hiện, Bảo tàng - Thư viện tỉnh đang tổng hợp, phân loại chuẩn bị trưng bày trong thời gian tới.”.
 
Minh Đăng
Theo Long An
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: