HOTLINE: 0904 89 4444

Nâng cao văn hóa ứng xử vì nhân dân phục vụ
(Phương Nam Plus) - Nâng cao văn hóa ứng xử của người CAND là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.
15:50 18-08-2017


Nâng cao văn hóa ứng xử trong lực lượng CAND là nhiệm vụ cốt yếu

Giữ vững niềm tin của nhân dân - nhiệm vụ cốt yếu trong văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Quan niệm và chuẩn mực 

Ngay từ khí chính quyền cách mạng mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ bản chất cách mạng của CAND: “CAND hoàn toàn khác công an đế quốc… CAND phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. CAND phải thực sự phục vụ nhân dân”. Người luôn quan tâm đến phẩm chất của người chiến sĩ công an, và để giữ vững được những phẩm chất quý báu ấy, người chiến sĩ công an cũng cần thể hiện trong cách ứng xử, giao tiếp, đặc biệt là với nhân dân, làm sao “Phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được”. Người dạy: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo. Đó là cách ứng xử có văn hóa cần thiết đối với mỗi chiến sĩ công an.

Từ đó chúng ta có thể nói, văn hóa ứng xử trong lực lượng CAND là hệ thống giá trị chi phối nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử của cá nhân, tổ chức công an trong các mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và với chính bản thân, phản ánh trình độ phát triển của CAND cách mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND là nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về tác phong làm việc, về tính nhân văn trong các hoạt động nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống…Từ đó giúp cán bộ chiến sĩ vận dụng ứng xử trong công tác, sinh hoạt hàng ngày để hướng tới mục đích lớn nhất là phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Các chuẩn mực ứng xử này được quy định tại Thông tư 17/2012/TT - BCA quy định về Điều lệnh nội vụ CAND. Thông tư này đươc áp dụng đối với đơn vị công an; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn, học sinh, sinh viên các học viện, nhà trường, công nhân, viên chức CAND.
 
Những hình ảnh khiến chúng ta mỉm cười hạnh phúc

“Đi dân nhớ, ở dân thương”

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người CAND, theo nội dung Chỉ thị, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là văn hóa ứng xử CAND.

Hơn 70 năm là mốc son đánh dấu sự không ngại khó, không sợ hy sinh của đại đa số CBCS Công an, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ bình yên cuộc sống, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời chiến cũng như thời bình. Biết bao CBCS đã quên mình, dũng cảm lao vào hang ổ của bọn tội phạm, lưu manh, côn đồ để bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Nhiều chiến sỹ đã và đang công tác, chiến đấu với tâm niệm thiêng liêng: Cùng lo bữa ăn của dân, gác cho dân an giấc, bồi đắp tin yêu, hy vọng với sự giác ngộ chính trị sâu sắc “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Trong cuộc sống đời thường có những hình ảnh, việc làm hết sức bình thường, giản dị nhưng đã toát lên được vẻ đẹp của người chiến sĩ CAND trong văn hóa ứng xử như: hình ảnh người chiến sĩ CAND giúp dân trong sạt lở, lũ quét, hỏa hoạn, tai nạn…

Đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh tiềm ẩn những bất trắc khó lường đã tạo nên nhiều ảnh hưởng tiêu cực tác động tới CBCS. Một bộ phận cán bộ chiến sĩ CAND thiếu tu dưỡng rèn luyện, sa sút phẩm chất đạo đức, thoái hóa biến chất, nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch với nhân dân, có thái độ, cử chỉ lời nói không đúng mực để người dân phê phán, gây ra phản ứng của dư luận xã hội và quần chúng nhân dân… Thực tế đó đã đặt ra nhu cầu cấp thiết cần tăng cường xây dựng và củng cố hơn nữa hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Hơn lúc nào hết, lúc này mọi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CAND, những người thường xuyên có trách nhiệm giao tiếp với nhân dân cần nhận thức rõ các biểu hiện suy thoái về đạo đức và lối sống trong đội ngũ của mình để có cách ứng xử thật sự có văn hóa với nhân dân. Để xây dựng và giữ cho được mối quan hệ máu thịt với nhân dân, mối quan hệ vốn đã từng là sự đảm bảo cho những thắng lợi và thành công trong quá khứ. Giờ đây, nhiệm vụ xây dựng các chuẩn mực văn hóa đạo đức, tuân thủ và nhất là việc nâng cao trình độ văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử cho cán bộ và chiến sĩ CAND để được nhân dân giúp đỡ, ủng hộ. Để giữ vững được niềm tin của nhân dân vào sự tất thắng của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN có vai trò đặc biệt quan trọng.

Đất nước không ngừng chuyển mình nhưng lời dạy của Bác vẫn soi rọi mỗi bước đi của lực lượng Công an nhân dân. Thực tiễn công tác và chiến đấu của CBCS trong suốt những năm đổi mới đã thấm nhuần lời Bác dạy: “Đừng tưởng hôm qua mình là anh hùng thì hôm nay vẫn được nhân dân tôn vinh, quý trọng, nếu lòng dạ không trong sáng, nếu tự mình để tha hóa, biến chất, xa dân. Hãy luôn là người chiến sỹ Công an nhân dân “đi dân nhớ, ở dân thương”.
 
M.T
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: