HOTLINE: 0904 89 4444

Ngăn chặn "Chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển" cán bộ
(Phương Nam Plus) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.
14:58 26-10-2017
Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.
 


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định nêu rõ mục đích, yêu cầu; quan điểm, nguyên tắc; phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển; tiêu chuẩn, điều kiện; thẩm quyền, trách nhiệm; kế hoạch, quy trình, hồ sơ cán bộ luân chuyển; thời gian luân chuyển; nhận xét, đánh giá; nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển; chế độ, chính sách; kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.
 
Quy định mới của Bộ Chính trị sẽ chặn việc luân chuyển “tắt” cán bộ, chặn việc “chạy” luân chuyển để leo cao.
 
Những điểm mới trong Quy định số 98 của Bộ chính trị là đã nêu ra được yêu cầu, mục đích cụ thể trong công tác luân chuyển cán bộ. Quy định cũng xác định được sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác luân chuyển cán bộ với việc bố trí cán bộ không phải là người địa phương, cũng như việc bố trí cán bộ không giữ những chức danh chủ chốt quá hai nhiệm kỳ.  Việc luân chuyển cán bộ cần có thời gian để người được luân chuyển thực sự thực thi chức trách, nhiệm vụ ở cương vị mới, môi trường mới... Quy định số 98 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý sẽ là lời giải cho việc luân chuyển cán bộ thành công. Quy định này sẽ ngăn ngừa được tiêu cực trong công tác cán bộ và ngăn ngừa cán bộ không đủ năng lực nhưng cố “trèo sâu, leo cao”.
 
Xin nhắc lại một con số mang tính tham khảo đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng tháng 3.2013: 37% số cán bộ diện quy hoạch không muốn hoặc chưa sẵn sàng luân chuyển; 12% số cán bộ địa phương không muốn có cán bộ luân chuyển đến vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định tổ chức, 47% không muốn cán bộ nơi khác đến lại giữ chức danh chủ chốt vì nghĩ đó phải là người tại chỗ; 78% số cán bộ đang luân chuyển muốn về trước thời hạn; 100% cán bộ luân chuyển không muốn trở về vị trí cũ mà muốn ở vị trí cao hơn… Vậy là đã có một rào cản trong nhận thức của không ít chủ thể lẫn đối tượng luân chuyển, khiến cho mục tiêu và quá trình đào tạo cán bộ bằng luân chuyển bị biến dạng.
 
Thực tế cho thấy dù đã đạt được nhiều thành quả trong công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nhưng vẫn có một số trường hợp luân chuyển mà cán bộ trước đó có những sai phạm. Điển hình như trường hợp Trịnh Xuân Thanh, mặc dù không nằm trong diện quy hoạch luân chuyển không nằm trong danh sách luân chuyển, điều động cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà được luân chuyển về Hậu Giang giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh theo đề xuất, trao đổi giữa tỉnh Hậu Giang và Bộ Công Thương, lọt nhiều cửa ải, chạy quyền, chạy chức và do luân chuyển để leo cao đã gây bức xúc dư luận. Hoặc trường hợp khác là Vũ Đình Duy, cựu tổng giám đốc PVTex đã trốn đi nước ngoài từ tháng 10/201, trước khi được luân chuyển đi làm lãnh đạo ở hàng loạt vị trí cũng đã xác định là có sai phạm tại PVtex với số tiền hàng ngàn tỉ.
 
Không luân chuyển cán bộ sai phạm, bị kỷ luật là một nội dung lớn của Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Có cán bộ lão thành bày tỏ tâm đắc nhất đó là quy định “Không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển”. Nếu cán bộ lãnh đạo ở địa phương vi phạm bị kỷ luật thì phải tiếp tục ở tại địa phương đó mà sửa chữa và khắc phục khuyết điểm, chứ không nên cho điều chuyển lên Trung ương rồi nhận chức vụ này, chức vụ khác hoặc điều sang cơ quan khác để giữ chức vụ lãnh đạo là không được. Quy định này sẽ ngăn ngừa được tiêu cực trong công tác cán bộ và ngăn ngừa về những đối tượng cán bộ không đủ năng lực nhưng cố “trèo sâu, leo cao”. Để ngăn chặn việc đó thì công tác cán bộ phải rất cẩn trọng, việc lựa chọn người cán bộ lãnh đạo phải rất cẩn thận, phải chọn đúng người, đúng việc.
 
Luân chuyển là phải bố trí người đó đứng đầu của một địa phương hoặc đứng đầu của một ngành, một bộ để chịu trách nhiệm chính. Luân chuyển cán bộ lãnh đạo về làm cấp phó thì chỉ là “tráng men”. Vì việc luân chuyển cán bộ về làm cấp phó thì rất dễ, vì mọi vấn về trong cơ quan, đơn vị, địa phương thì cấp trưởng sẽ chịu trách nhiệm hết. Do vậy, vừa qua tất cả cán bộ thuộc diện luân chuyển về cơ sở toàn bố trí làm cấp phó, do vậy những người này sẽ không phải chịu trách nhiệm gì hết đối với sai lầm của địa phương và cũng cũng không tạo được dấu ấn gì ở địa phương. Khi đủ thời gian 3 năm thì xong việc lại trở về. Kiểu luân chuyển như thế không tốt. Hiện tại,  nhiều cán bộ đang đi luân chuyển nhưng có về được đâu, vẫn đang ở địa phương. Vì thế, việc phải chọn người nào? về đâu? và phải do địa phương người ta yêu cầu, chứ không được luân chuyển theo kiểu có anh thì chợ vẫn đông, mà vắng anh thì chợ cũng không hề gì. Nếu thực hiện chặt chẽ những nội dung trong Quy định số 98 của Bộ Chính trị thì  “việc ngang, tắt” trong công tác cán bộ sẽ khó diễn ra.
 
Vũ Xuân Bân
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: