HOTLINE: 0904 89 4444

Quy định mới ngăn chặn "ưu ái" bổ nhiệm "thần tốc"
(Phương Nam Plus) - “Đúng quy trình”, “bổ nhiệm người nhà hơn người tài”, bổ nhiệm theo “quan hệ, hậu duệ, tiền tệ,” là những cụm từ lâu nay được dư luận nhắc nhiều khi nói về việc tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ.
20:14 27-12-2017
 
Ông Ngô Văn Tuấn "đã ưu ái, nâng đỡ không trong sáng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh". Ảnh: Internet

Kết luận của UBKT Trung ương về việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh (Thanh Hóa), Phạm Sỹ Quý (Yên Bái) và con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam... cho thấy những gì dư luận nhắc đến trong tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ là có cơ sở.
 
Thời gian qua, việc thực hiện chưa đúng quy định đã tạo dư luận không tốt về việc đề bạt, luân chuyển cán bộ, dẫn đến hiện tượng một nhóm người lợi dụng chức vụ quyền hạn, đưa người nhà, người thân, con cháu vào những vị trí không hợp lý.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử nhằm ngăn chặn “ưu ái” bổ nhiệm người nhà. Với việc siết chặt bằng quy định này, hy vọng những câu chuyện đau lòng trong xử lý cán bộ chủ chốt không thể tái diễn. 
 
Theo Quy định số 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, điểm đáng chú ý là lần này, cán bộ được bổ nhiệm phải có hồ sơ, lý lịch cá nhân, phiếu kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng. Đồng thời không quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ bị kỷ luật. Quy định nêu rõ nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu. Những vấn đề về công tác cán bộ và cán bộ phải do tập thể cấp ủy và tổ chức đảng có thẩm quyền thảo luận dân chủ, quyết định theo đa số. Trường hợp ý kiến của người đứng đầu và ý kiến của tập thể cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác nhau thì phải báo cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nhiều ý kiến cho rằng, với cơ chế của ta hiện nay, không có gì người đứng đầu không biết, chỉ là họ không muốn biết hay lờ đi. Vì vậy, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng, người đứng đầu phải bị xử lý trách nhiệm nếu phát hiện tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó cũng cần có cơ chế khen thưởng người đứng đầu nếu thực hiện nghiêm công tác cán bộ và phát hiện tham nhũng.

Theo quy định, thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, cấp phó ở cơ quan, đơn vị; việc bổ nhiệm giữ chức vụ dưới 5 năm áp dụng đối với một số chức vụ đặc thù theo quy định riêng. Thời hạn giữ chức vụ bầu cử căn cứ vào nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đó.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, người được bổ nhiệm phải bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Đảng và cơ quan có thẩm quyền; không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; có hồ sơ, lý lịch cá nhân, phiếu kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh. Việc kê khai tài sản phải được công khai cho cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát.  Tính trung thực của đảng viên là rất quan trọng và không thể xem nhẹ, dễ dẫn đến tư tưởng “nhạt Đảng, khô Đoàn”. Hình thức kỷ luật, chế tài nặng là cần thiết nhưng cần phải cương quyết.

Mặt khác, cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ, trường hợp đặc biệt phải được cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Cán bộ được bổ nhiệm phải có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất một năm kể từ khi có quyết định kỷ luật.

Công tác cán bộ là hết sức quan trọng, chúng ta đã có những quy định cụ thể liên quan đến công tác cán bộ từ quy hoạch, đào tạo, cả quy trình xem xét bổ nhiệm hết sức chặt chẽ, cho nên việc thực hiện quy trình đó được đảm bảo công khai dân chủ thì sẽ đạt được kết quả tốt. Trong quá trình đang bị kỷ luật, trong 1 năm không bổ nhiệm ở cương vị cao hơn là phù hợp. Bất kỳ cương vị nào kể cả công chức, viên chức phải có sức khỏe tốt, đặc biệt cán bộ lãnh đạo lại càng cần có thể lực tốt. Việc quy định đảm bảo đủ sức khỏe là cần thiết.

Với quy định đảng viên bị kỷ luật, cách chức trong vòng một năm kể từ ngày có quyết định, không được bầu vào cấp ủy, không chỉ định, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn sẽ là cơ sở để bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Về Công tác luân chuyển cán bộ, phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen... Cán bộ, đảng viên rất ủng hộ chủ trương này. Làm được như vậy dân rất mong. Việc này nên làm cho kỹ và thực chất. Trong quy trình phải giám sát, xem tất cả mọi mặt. Lâu nay, việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ ở nhiều nơi vẫn được nhắc đến với không tiêu cực, khiến dư luận bức xúc. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương tuyển dụng theo kiểu đóng cửa ngồi nghiên cứu hồ sơ, xem lý lịch, xem xét bằng cấp và có cả sự sắp đặt trước các vị trí công việc. Đó là chưa kể tình trạng "chạy chức chạy quyền".

Cùng với tổ chức thi tuyển cán bộ thì quy định cụ thể về bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn; đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen.... Đồng thời quy định mới góp phần bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn; tạo nguồn cán bộ lâu dài cho đất nước.
 
Vũ Xuân Bân
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: