HOTLINE: 0904 89 4444

Nhiều nước không đốt vàng mã, xem ngày giờ sao vẫn thịnh vượng?
(Phương Nam Plus) - Nhiều nước không xem ngày giờ, không đốt giấy tiền vàng mã, không ai cúng sao giải hạn... mà sao xã hội đất nước họ phát triển thịnh vượng, dân trí cao, xã hội nhân bản văn minh?
08:15 05-03-2018
Trong bối cảnh sự mê tín mông muội của những người được coi là "quần chúng phật tử" đã vượt "ngưỡng chịu đựng" của xã hội, mới đây Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra công văn yêu cầu loại bỏ hủ tục đốt vàng mã ra khỏi sinh hoạt chùa chiền. Những tranh cãi xung quanh tục đốt vàng mã vốn đã có từ lâu, nhưng việc GHPGVN ra công văn chính thức đã tạo ra sự cộng hưởng lớn trong dư luận xã hội cũng như kỳ vọng về những thay đổi mạnh mẽ trong cách thức thực hành tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt.
 


Những tranh luận xung quanh tập tục đốt vàng mã đã có từ lâu. Ảnh minh họa