HOTLINE: 0904 89 4444

30/4 - Ngày thống nhất non sông
(Phương Nam Plus) - Ngày này cách đây 43 năm (30/4/1975 – 30/4/2018), cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn.
13:51 02-05-2018
Chiến thắng vang dội đó kết thúc 30 năm chiến tranh gian khổ và anh dũng của dân tộc Việt Nam, đã thực hiện được ý nguyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nhân dân hai miền Nam – Bắc sum họp một nhà”. Do đó, ngày 30/ 4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất non sông, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 

Từ đây, chúng ta có điều kiện tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Năm tháng sẽ qua đi nhưng Chiến thắng 30/4 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Không chỉ đối với Việt Nam mà với lịch sử thế giới, Chiến thắng 30/4 như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Chiến thắng này đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ đối với các lực lượng cách mạng kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Chiến thắng 30/4 còn củng cố niềm tin, niềm phấn khởi và tiếp thêm động lực cho hàng trăm triệu người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới.

Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của nội lực Việt Nam, của truyền thống văn hoá dân tộc, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước XHCN anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.

Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày đất nước sạch bóng thù xâm lược, hoà bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam. Đó là ngày đoàn tụ: Non sông thu về một mối, Bắc – Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến chót mũi Cà Mau.

Ngày 30/4 là ngày hoà hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường… Hoà hợp dân tộc đã hoá giải xung đột, xoá bỏ hận thù, giải phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do cùng đi lên CNXH, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn… 

Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc. Vì cuộc sống hoà bình và toàn vẹn lãnh thổ mà cả dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến 30 năm. Vì thế, hơn ai hết, người Việt Nam càng quý trọng những ngày tháng hôm nay, càng trân trọng những thành quả có được sau hơn 30 năm đất nước đổi mới trong bối cảnh hoà bình, xã hội ổn định.

Tinh thần chiến thắng 30/4 đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Ý chí quyết chiến quyết thắng thôi thúc chúng ta khôg cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu, chậm phát triển. Bài học từ phát huy sức mạnh hoà hợp và đoàn kết toàn dân tộc mách bảo chúng ta tiếp tục có những chính sách khuyến khích hiền tài, khơi nguồn lực của toàn xã hội, chăm lo tốt hơn nữa những vấn đề an sinh xã hội… Chiến tranh càng lùi xa, phát huy tinh thần của Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tranh thủ thời cơ - thuận lợi, vượt qua khó khăn - thách thức, thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ - xứng đáng với sự hy sinh to lớn, cao cả của đồng chí, đồng bào, của các anh hùng liệt sỹ.

Chúng ta kỷ niệm ngày trọng đại này trong bối cảnh cả nước đang ra sức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần yêu nước; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Niềm tin của nhân dân vào Đảng đang được củng cố mạnh mẽ. Sức mạnh của Đảng đang được hồi sinh, bởi “Ý Đảng - Lòng dân” đang hòa làm một trong trận tuyến chống tiêu cực, tham nhũng được xác định là “giặc nội xâm”  không có vùng cấm và ngoại lệ, “nói đi đôi với làm”. Hàng loạt vụ án, hàng loạt nhân vật có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực ở hàng chức vụ cao cấp đã và đang tiếp tục phải đứng trước công lý, phải vào tù vì vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tạo nền tảng ngày càng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Xuân Bân
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: