HOTLINE: 0904 89 4444

Lịch sử và ý nghĩa ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7
(Phương Nam Plus) - Ngày 27/7 hàng năm được Quy định là ngày Thương binh - Liệt sĩ nhằm tri ân, tưởng niệm những người đã đổ máu xương trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do và bảo vệ Tổ quốc. Qua đây cũng thể hiện truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Đền ơn đáp nghĩa ở trên khắp Đất nước Việt Nam.
14:45 27-07-2018
 
Ngày 27/7 hàng năm là ngày tưởng niệm, nhớ ơn các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc

Trong các cuộc chiến kháng chiến cứu nước của dân tộc ta, có biết bao chiến sĩ, đồng bào ta bị thương, nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Nhiều gia đình cùng một lúc đã mất đi rất nhiều người thân ngoài mặt trận. Đó là một nỗi đau không có gì có thể bù đắp được. Vì vậy, Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành tình thương và tận tình chăm sóc các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ chu đáo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái thân thích, họ hàng ta bị đe dọa. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn Đất nước cho chúng ta. Đó là những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh. Thương binh là người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”. 


Ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến vấn đề chăm lo cho những người có công với đất nước, đặc biệt là các chiến sĩ và thân nhân của họ trong cuộc kháng chiến, kiến quốc đầy gian khổ. Đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ bị nạn (Sau đổi thành Hội giúp binh sĩ bị thương) đã được thành lập ở Thuận Hóa – Huế, Hà Nội và một số địa phương khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được bầu là hội trưởng danh dự. Nhiều cuộc quyên góp ủng hộ của quỹ giúp binh sĩ bị thương đã thu được những kết quả tốt đẹp. Chẳng hạn, trong ngày 02/06/1946, Hội phụ nữ cứu quốc và Hội nhi đồng Hoàng Diệu đã tổ chức gắn huy hiệu và quyên góp được 45.000 đồng (tiền Đông Dương cũ). Cùng lúc đó kiều bào ta ở Thượng Hải (Trung Quốc) cũng gửi về số tiền quyên góp được là 12.804 đồng và 100 USD ủng hộ những binh sĩ bị thương tật.
 
Chiều ngày 28/05/1946, Hội giúp binh sĩ bị thương đã tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội với sự tham dự của chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều 07/11/1946, cũng tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội giúp binh sĩ bị thương đã tổ chức quyên góp quần áo, giày, mũ.. cho các chiến sĩ ngoài mặt trận, mở đầu cuộc vận động “mùa đông chiến sĩ”. Buổi lễ còn vận động đồng bào ở tiền phương đóng góp tiền để may áo trấn thủ cho các chiến sĩ thương binh, bệnh binh. Tại đây Bác Hồ đã ủng hộ chiếc áo rét của Người gửi tặng các binh sĩ.
 
Ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, chiến tranh lan ra nhiều nơi trong cả nước, số người bị thương, hy sinh tăng lên. Đời sống của chiến sĩ gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về mọi thứ. Trước tình hình đó, Đảng và Chính phủ ta đã quyết định nhiều chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sĩ, góp phần đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương bệnh binh và gia đình chính sách trong thời kỳ đầu của cuộc trường kỳ kháng chiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh để nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến công lao của các chiến sĩ đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc. 
 
Ngày 19/07/1947, Chính phủ quyết định thành lập Bộ thương binh và Cựu binh (sau đổi thành Bộ Thương binh). Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 1947, đại biểu của tổng bộ Việt Minh, Hội phụ nữ cứu quốc, Cục chính trị Quân đội quốc gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền và một số lãnh đạo địa phương đã họp Hội nghị trù bị tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27/07/1947 làm ngày Thương binh toàn quốc. Hội nghị đã nghe công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến ban tổ chức ngày Thương binh và ghi nhận sự ra đời của ngày Thương binh toàn quốc.
 
Tính đến năm 1954, từ khu IV trở ra, hàng vạn thương binh được đồng bảo ở 515 xã đón về chăm sóc phục hồi sức khỏe, ổn định đời sống và công tác. Tháng 7/1954 sau chiến thắng Điện Điên Phủ, Đảng và Nhà nước ta càng đặc biệt quan tâm giải quyết vấn đề chiến sĩ, gia đình liệt sĩ và công tác thương binh. Từ năm 1955, ngày 27/07 ngày Thương binh được đổi thành ngày Thương binh – Liệt sĩ, để thể hiện được đầy đủ hơn tình cảm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đối với những người đã hy sinh xương máu của mình cho Tổ quốc, cho nhân dân. Từ đó phát huy tinh thần yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, tinh thần cách mạng và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, lãnh đạo, nhằm động viên và phát huy truyền thống cách mạng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Đất nước. 
 
 
Thông điệp ngày 27/07 mong muốn tăng cường ý thức, trách nhiệm, lòng biết ơn của thệ hệ trẻ
 
Hiện nay công tác thương binh, liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với cách mạng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất coi trọng. Đến nay, hơn 9 triệu người có công, bao gồm cán bộ tiền cách mạng, cán bộ cách mạng, các thương bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng con em của họ đã được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước như: chăm sóc sức khỏe, giáo dục, ưu tiên giao đất sản xuất, hỗ trợ nhà ở… Nhà nước cũng đang tập trung nguồn lực để tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ, chăm lo, tu chỉnh các nghĩa trang và tạo điều kiện để thân nhân các liệt sĩ tới nghĩa trang thăm nom phần mộ của con em mình. Đồng thời tập trung chăm lo những gia đình có điều kiện khó khăn, không để gia đình nào rơi vào diện hộ nghèo, phấn đấu đến 2020, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mặt bằng chung tại nơi cư trú. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao trách nhiệm, đạo đức của những cán bộ làm công tác chăm lo, thực hiện chính sách với người có công. Với tinh thần cống hiến, nhiều thương binh đã vươn lên để làm kinh tế, xây dựng gia đình bền vững, sung túc, hỗ trợ đồng đội và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Đất nước. 
 
Công tác Thương binh liệt sĩ và chính sách đối với những người có công với cách mạng cũng đã thể hiện bản chất ưu việt của Đảng và Nhà nước ta, tạo điều kiện củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như sự quản lý của Nhà nước. Từ đó góp phần tăng thêm tiềm lực cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và cơ sở để giữ vững định hướng Xã hội Chủ nghĩa, góp phần chống lại thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, bôi nhọ quá khứ hào hùng của dân tộc. Từ đó phát huy được đạo lý Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa, thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc. Đồng thời, từ những ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, cũng là cơ sở để tuyên truyền, giáo dục các thế hệ cháu con tinh thần tương thân, tương ái, tinh thần tự hào dân tộc và biết ơn thế hệ cha anh đã chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
 
Trong công cuộc đổi mới và phát triển Đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước luôn coi chính sách Đền ơn đáp nghĩa là một vấn đề được quan tâm hàng đầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không bao giờ quên công ơn to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. Chúng ta nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc xứng đáng với các bậc tiền nhân, với những người đã hết lòng hy sinh vì dân, vì nước. Qua những cuộc chiến tranh, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống. Máu đào của các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, máu đào đã nở hoa cho Đất nước ngày hôm nay. Các anh hùng liệt sỹ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nói, họ chiến đấu hi sinh để đất nước được độc lập, dân tộc mãi mãi trường tồn. Đảng và Nhà nước mãi mãi ghi ơn những sự hi sinh, cống hiến to lớn đó”.
 
Xuân Vinh
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: