HOTLINE: 0904 89 4444

“Kính lão đắc thọ” - nét đẹp văn hóa cần được lưu truyền
(Phương Nam Plus) - Sinh thời, Bác Hồ luôn dành tấm lòng trân trọng đối với người cao tuổi. Tháng 6 năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão. Bác khẳng định: “Nước mất phụ lão cứu, nước suy sụp, phụ lão phù trì...”.
23:33 30-09-2018
Kính trọng người già là một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đó chính là sự tri ân với những cống hiến to lớn của lớp người cao tuổi trong xã hội. Là sự hiếu thảo của con cháu với cha mẹ, ông bà, để cả xã hội có trách nhiệm chung tay giúp đỡ những người già, những người neo đơn, không nơi nương tựa… Và đó cũng chính là động lực để người già tiếp tục cống hiến, tiếp tục đóng góp tài, trí cho quê hương, đất nước.
 


"Kính già - già để tuổi cho"
 

Từ xa xưa dân tộc ta đã có truyền thống trọng lão. Ai qua 70 xuân đã được tôn vinh bằng những mỹ từ “nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Không chỉ trong dân gian, cả chốn cung đình cũng kính trọng người già. Khi nhiếp chính, Nguyên phi Ỷ Lan đã đồng thuận để lão đại thần chống gậy vào chầu, miễn quỳ lạy và được ngồi ghế để bàn quốc sự với Vua và Nhiếp chính quan. Hội nghị Diên Hồng cuối thế kỷ XIII không chỉ là biểu tượng cao đẹp của toàn dân đoàn kết đánh giặc cứu nước mà còn thể hiện sự kính trọng người già khi mời các bậc bô lão tham gia bàn cách đánh giặc Nguyên Mông. Đến thời nhà Nguyễn, các bậc lão trung trở lên được miễn phu phen đóng góp, lão hạ thì được miễn một nửa. Các đại thần, quan quản hạt siêng năng, đức độ thì khi vào bậc lão trung mới được hồi hưu, nhận nhiều đặc ân, vinh quy về làng thanh thản vui thú điền viên. Lệ làng “kính lão đắc thọ” được thể hiện rất đa dạng, khắp kẻ chợ lẫn nhà quê được quy định thành khoán ước, hương ước. Ở làng Quỳnh Đôi (Nghệ An) còn đặt ra tục “thị dưỡng”: Ai gặp người già mang vác nặng mà không giúp sẽ bị làng phạt vạ…

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành tấm lòng trân trọng đối với người cao tuổi. Tháng 6 năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão. Bác khẳng định: “Nước mất phụ lão cứu, nước suy sụp, phụ lão phù trì...”. Bác cho rằng, đoàn kết người cao tuổi trong một tổ chức là một yêu cầu cấp thiết. Do đó, trong bộn bề công việc của những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 20-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thành lập Hội Phụ lão cứu quốc…

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cao hơn để ghi nhận vai trò, đảm bảo tốt hơn việc chăm sóc, bảo vệ quyền hợp pháp của người cao tuổi, ngày 23/11/2009, Quốc Hội khóa XII đã thông qua Luật Người cao tuổi. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2010 với quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của NCT; chính sách của nhà nước đối với NCT; … đồng thời quy định rõ các hành vi bị cấm thực hiện đối với NCT. Chính phủ, các Bộ, ngành cũng đã ban hành các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, Chiến lược, các Chương trình hành động liên quan đến NCT. Việt Nam còn thành lập Ủy ban Quốc gia về NCT năm 2004. Ngoài ra, Hội Người cao tuổi Việt Nam được tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Nhờ vậy, NCT nước ta đã được toàn xã hội quan tâm và chăm sóc tốt hơn.

Qua thực tế, các phong trào thi đua, nêu gương sáng của người cao tuổi Việt Nam càng khẳng định: Người cao tuổi là một lực lượng chính trị, xã hội ngày càng đông đảo ở nước ta, đã và đang có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đất nước và giữ vững ổn định chính trị - xã hội, an ninh quốc gia vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
Minh Thụ
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: