HOTLINE: 0904 89 4444

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước
(Phương Nam Plus) - 99,79% đại biểu đồng ý bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước.
16:01 23-10-2018
Đúng 15h ngày 23/10, ông Bùi Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước.
 
 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc lời tuyên thệ. Ảnh chụp màn hình

Ban Kiểm phiếu gồm 15 thành viên đã tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản ghi nhận.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội là 485 đại biểu, số có mặt 477 đại biểu, số phiếu phát ra 477, số thu về 477 phiếu, đều hợp lệ.

Số phiếu đồng ý là 476 phiếu, bằng 99,79% tổng số đại biểu có mặt. Số phiếu không đồng ý là 1 bằng 0,29% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ngay sau đó, nghi lễ nhậm chức bắt đầu lúc khoảng 15h14, đội nghi lễ tiến vào trong tiếng nhạc, mang theo cờ và Hiến pháp. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân mời các vị lãnh đạo và đại biểu Quốc hội đứng lên chứng kiến lễ tuyên thệ.

Cúi mình trước cờ Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiến vào bục và đọc lời tuyên thệ.

"Tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Trước đó, cuối giờ làm việc chiều ngày 22/10, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, căn cứ Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; căn cứ Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội; căn cứ Điểm 4 Nghị quyết số 34 ngày 06/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, trình Quốc hội xem xét, quyết định.


An An
Theo baodatviet.vn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: