HOTLINE: 0904 89 4444

Vĩnh Long tiếp tục triển khai Chính quyền điện tử
(Phương Nam Plus) - Năm 2016, Vĩnh Long tiếp tục triển khai Chính quyền điện tử thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.
Trần Út - / 08:53 24-11-2016

Ứng dụng công nghệ thông tin giúp các địa phương rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục cho nhân dân.

Các ứng dụng phần mềm về: quản lý văn thư, hồ sơ công việc, báo thuế qua mạng, thi trắc nghiệm trực tuyến, quản lý chuyên ngành tài chính- kho bạc; khoa học công nghệ, giao thông vận tải… đã được triển khai và xây dựng mới đều hoạt động ổn định; quy định về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong các cơ quan nhà nước được thực hiện tốt.

An toàn thông tin mạng được bảo đảm, các điểm yếu gây mất an toàn trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị trong tỉnh được khắc phục kịp thời.

Trong năm, đã có thêm 4 đơn vị chính thức thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số. Toàn tỉnh hiện có 215 tổ chức, cá nhân được cấp 935 chứng thư số và gần 6.000 hộp thư điện tử.

100% có dịch vụ công trực tuyến và bước đầu đem lại hiệu quả trong việc rút ngắn thời gian, công khai minh bạch, giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị,… góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và
doanh nghiệp.


(Theo Báo Vĩnh Long) 
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: