HOTLINE: 0904 89 4444

Động lực mới cho TP Hồ Chí Minh tăng trưởng
(Phương Nam Plus) - Cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội tạo được sự phấn khởi và kỳ vọng ở cán bộ, công chức và nhân dân TPHCM. Cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tạo động lực mới cho thành phố "đầu tàu kinh tế" của cả nước tăng trưởng trở lại.
01:18 08-12-2017
 
TP Hồ Chí Minh. Nguồn: Internet

TP HCM là đô thị lớn nhất cả nước về dân số và quy mô kinh tế; là địa phương có đóng góp số thu NSNN trên địa bàn cao nhất cả nước gần 30%, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương là hơn 80%. Không chỉ đóng góp với tỷ lệ lớn về GDP và ngân sách cho cả nước, TP còn đóng góp rất lớn vào quá trình hình thành và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.

Việc TPHCM quyết liệt, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội còn là trách nhiệm của TPHCM đối với cử tri cả nước, với Bộ Chính trị và với niềm tin của các Đại biểu Quốc hội đã gửi gắm vào TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ: Chúng ta còn 3 năm nữa, vận dụng cơ chế này như thế nào để phát triển hiệu quả nhất cho TP, tạo sự phát triển tăng tốc, bền vững hơn. Có thể nói đây là thời cơ chính trị để Đảng bộ TPHCM  phát huy sáng tạo của mình, truyền thống đoàn kết và sự đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân để tạo sự phát triển với một cơ chế có tính đột phá. 
 
Dự báo tăng trưởng kinh tế TPHCM (GRDP) năm 2017 đạt 8,25% (cùng kỳ năm trước tăng 8,05%). Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù, TPHCM phấn đấu năm 2018 đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3% - 8,5%;  chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước; chỉ số cải cách hành chính PAR-index vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước và chỉ số hành chính công cấp tỉnh PAPI vào nhóm 16 địa phương dẫn đầu cả nước; chỉ đạo, tổ chức đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân đối với sự quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố TPHCM khóa X:  Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM là chưa từng có. Nhưng gắn với đó là “trách nhiệm chưa từng có”. Vì vậy, TPHCM phải làm tốt, có hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Cơ chế, chính sách đặc thù tạo ra cơ hội phát triển TPHCM nhưng cũng là thách thức trong việc triển khai, là phải thực hiện trong 3 năm đạt được kết quả. Do đó, đòi hỏi phải có cán bộ ngang tầm, đủ sức thực hiện kết luận của Bộ Chính trị (Kết luận số 21-KL/TW ngày 24-10-2017) và Nghị quyết của Quốc hội.

Một vấn đề được các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố TPHCM khóa X đặc biệt quan tâm là công tác nhân sự trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực phát triển TPHCM. Nghị quyết này cho phép TPHCM được chi trả tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là công chức) với mức tối đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ. Ngoài ra, mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của TP do HĐND TP quy định.

Do đó, cán bộ là khâu quyết định sự thành công việc triển khai cơ chế, chính sách đặc thù. Bởi cơ chế, chính sách dù tốt gấp mấy lần mà không có con người thực hiện tốt thì khả năng thành công là không cao. Trong đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức thì qua thảo luận cho thấy đã tạo được sự phấn khởi, kỳ vọng, đây là bước đột phá của TPHCM trong tổ chức nhân sự.

Trên tinh thần đó, TPHCM sẽ rà soát lại tình hình cán bộ ở khối chính quyền để sắp xếp cho hợp lý, trước hết ở hệ thống chính quyền. Ngoài ra, cán bộ làm việc không đạt hiệu quả, đã được nhắc nhở thì sẽ bị xem xét điều chuyển mà không cần phải đợi đến khi có kỷ luật mới xem xét. Việc tăng thu nhập tăng thêm này phải gắn với hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức. Vì vậy, hàng năm khi bố trí ngân sách của TPHCM cho thu nhập tăng thêm thì đồng thời cũng có hướng dẫn tổ chức áp dụng cụ thể tại từng đơn vị thuộc hệ thống đảng, chính quyền và đơn vị sự nghiệp. Việc áp dụng phải thực hiện theo quy trình, không áp dụng cào bằng.

Về nhiệm vụ chung của năm 2018, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ TP đã có bài học kinh nghiệm 2 năm trong nhiệm kỳ này. Do đó, việc gì làm đúng, làm tốt thì khẳng định và phát huy. Vấn đề gì còn tồn tại, cần khắc phục thì quyết liệt sửa chữa. Chẳng hạn, TPHCM quyết định không thể tiếp tục kêu gọi đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) như thời gian vừa qua mà phải thực hiện theo quy trình đảm bảo hiệu quả cho cả Nhà nước, nhà đầu tư và phía người dân.  TPHCM phấn đấu thực hiện 20 chỉ tiêu chủ yếu các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và cải cách hành chính trong năm 2018. Trước mắt trong quý 1, quý 2-2018, TPHCM sẽ thực hiện ngay việc sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với công tác này là việc đánh giá cán bộ, trách nhiệm cá nhân, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu phải nêu cao hơn nữa.

Với động lực mới, tin tưởng Đảng bộ và nhân dân TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình, nêu cao ý thức trách nhiệm chính trị trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước, quyết liệt triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, xứng đáng với mong đợi và tin tưởng của nhân dân thành phố được mang tên Bác Hồ kính yêu.
 
Vũ Xuân Bân
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: