HOTLINE: 0904 89 4444

Xã Cổ Đạm: Đi lên từ chương trình xây dựng nông thôn mới
(Phương Nam Plus) - Sau 6 năm triển khai thực hiện, xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã cán đích nông thôn mới (NTM). Bài học thành công nơi đây, bắt nguồn từ việc thực hiện tốt công tác dân vận, vận động các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về vai trò chủ thể của mình trong thực hiện xây dựng NTM, từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
10:03 26-12-2016
Phóng viên Phương Nam Plus đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thái Tứ, Chủ tịch UBND xã.

- Sau 6 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, ông nhận thấy sự thay đổi như thế nào trên quê hương Cổ Đạm, thưa ông?

Ông Nguyễn Thái Tứ: Hoàn thành chương trình xây dựng NTM là niềm vui xen lẫn với niềm tự hào của tất cả ngươi dân Cổ Đạm. Bởi, đây là thành quả của xuyên suốt một quá trình dài thực hiện chứ không phải ngày một, ngày hai mà đạt được.
Giao thông nông thôn ở xã Cổ Đạm sau xây dựng NTM - Ảnh: P.V

 
Hiện nay, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đường giao thông, kênh mương nội đồng được cứng hóa đạt chuẩn; nhà văn hóa xã, thôn được nâng cấp, xây mới; điện, trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi xã hội được quan tâm xây dựng đã làm thay đổi rõ nét hạ tầng nông thôn.

Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, phong trào văn hóa nông thôn được phát huy; tình làng nghĩa xóm được gắn kết chung tay góp sức xây dựng NTM quê hương.

Bức tranh kinh tế nông thôn có bước chuyển biến; sản xuất trên đơn vị diện tích tăng về giá trị, hiệu quả về kinh tế.

Hình thành nhiều mô hình kinh tế: Đến nay, toàn xã có 51 mô hình: Trong đó có 6 mô hình lớn, 7 mô hình vừa và 38 mô hình nhỏ.

Hình thành các HTX, THT đi vào hoạt động có hiệu quả: Hiện nay đã có 5 HTX; có 3 THT và có 3 doanh nghiệp.

Tỷ lệ nghèo giảm bền vững, thu nhập người dân tăng lên. Thu nhập bình quân năm 2014 là 20,67 triệu đồng tăng lên 29,14 triệu đồng vào năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 3,07%, giảm 13,8% so với năm 2015.

An ninh chính trị, trật tự an toàn nông thôn tiếp tục được củng cố và giữ vững. Hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường; dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy.

 


Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp - Ảnh: P.V

- Kết quả trên phản ánh sự phát triển khá toàn diện của xã Cổ Đạm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội… Vậy ông có thể cho biết thêm trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM địa phương gặp những thuận lợi, khó khăn gì?

Ông Nguyễn Thái Tứ: Trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, Ban chỉ đạo (BCĐ) xã rút ra một số yếu tố tác động tốt đến xây dựng NTM tại địa phương là: Chương trình MTQG về xây dựng NTM được các cấp trên quan tâm chỉ đạo ; người dân xã nhà đã nhận thức và hành động đúng với nghĩa là chủ thể chương trình.

Trong quá trình xây dựng NTM, chúng tôi đã huy động được tổng lực các nguồn vốn, thật sự tạo được sự đổi mới quan trọng về cơ sở vật chất và bộ mặt nông thôn Cổ Đạm. Hệ thống chính trị trên địa bàn được củng cố vững mạnh, dân chủ được đề cao, pháp luật được tôn trọng và chấp hành tốt.

Tuy vậy, địa phương vẫn gặp những khó khăn như: Trình độ năng lực cán bộ BCĐ, BQL do kiêm nhiệm, phụ trách nhiều việc nên có lúc lúng túng, chưa chủ động trong việc triển khai các bước công việc theo nội dung kế hoạch đã đề ra.

Việc kêu gọi, huy động thu hút nguồn vốn đầu tư của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân cùng tham gia bỏ vốn đầu tư thực hiện các dự án còn hạn chế. Đời sống một số hộ dân còn gặp nhiều khó khăn…
Trụ sở làm việc xã Cổ Đạm - Ảnh: P.V

 
- Trong quá trình thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, quần chúng nhân dân giữ vai trò hết sức quan trọng, cùng chung tay góp sức thực hiện hiệu quả các tiêu chí của bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM. Qua đây, ông có thể cho biết cách làm cụ thể, cũng như kinh nghiệm hay trong huy động nhân dân cùng thực hiện?

Ông Nguyễn Thái Tứ: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có quan điểm xuyên suốt lấy dân làm gốc, phải tin ở dân, gần gũi dân, biết dựa vào dân và Người đã khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Điều này đã được các ban ngành đoàn thể xã Cổ Đạm cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể nhằm tăng tính chủ động của người dân được thể hiện qua 5 biết trong xây dựng nông thôn mới. Đó là "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân trực tiếp hưởng lợi từ thành quả xây dựng NTM".

Để nhân dân hiểu rõ nhiệm vụ cũng như quyền lợi từ chương trình, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong 6 năm, địa phương tổ chức được 70 cuộc họp quán triệt, tuyên truyền về các nội dung chương trình MTQG xây dựng NTM cho các thành viên BQL xã, Ban Phát triển các thôn, các tổ chức đoàn thể và nhân dân với trên 4000 lượt người tham gia. Đã xây dựng được 400 tấm pano, áp phích, hàng ngàn câu khẩu hiệu tuyên truyền về nội dung NTM. Ngoài ra còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền khác như tổ chức phát động phong trào thi đua làm đường giao thông, xây dựng khu dân cư mẫu.

Dân tích cực hưởng ứng nhưng tiềm lực kinh tế không có thì cũng chịu, vì thế phát triển các đề án sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được địa phương đặc biệt chú trọng. Trong 6 năm, địa phương đã tổ chức được 26 lớp tập huấn, 3 lớp đào tạo chuyên đề phát triển sản xuất cho các chủ mô hình sản xuất kinh doanh trên toàn xã.

Điểm nhấn quan trọng nữa là quan điểm “làm dân tin”. Điều này được thể hiện rất rõ qua công khai minh bạch dự án, kinh phí, thời gian thi công, thời gian hoàn thành công trình,... Từ đó người dân biết được hiệu quả, hưởng lợi từ các công trình. Thông qua minh bạch hóa các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân để huy động sức dân trong xây dựng NTM.

- Xin chân thành cảm ơn ông!Hải Đăng (Thực hiện)
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: