HOTLINE: 0904 89 4444

Bố Trạch: Sáng tạo, đột phá, bền vững trong xây dựng nông thôn mới
(Phương Nam Plus) - Năm 2010, khi vừa bắt tay thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Bố Trạch có 18/28 xã đạt dưới 5 tiêu chí; 5/28 xã đạt 5-9 tiêu chí. Nhưng đến năm 2016, sau 6 năm thực hiện chương trình, toàn huyện đã có 7 xã đạt 19/19 tiêu chí và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là 13,29 tiêu chí/xã. Kết quả đó chính là thành quả đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc, sự đồng sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch trong xây dựng NTM.
Thanh Hải - / 14:51 10-01-2017
Bố Trạch xác định rõ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và cũng là cơ hội các vùng nông thôn trên địa bàn toàn huyện có cơ hội phát triển. Bởi vậy, ngay sau khi chương trình được triển khai, huyện đã khẩn trương thành lập các ban chỉ đạo xây dựng NTM; tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Thông qua các cuộc họp dân, huyện đã đưa ra các kế hoạch, lộ trình xây dựng NTM để cán bộ viên chức và người dân tham gia đóng góp ý kiến và nắm bắt được các nội dung, tiêu chí của chương trình.

Từ đó, nhân dân đã nhận thấy các nội dung, tiêu chí của chương trình mang lại lợi ích thiết thực trong đời sống, sinh hoạt của mỗi hộ gia đình. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đại bộ phận nhân dân trong huyện đều nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp vào chương trình. Qua đó, cơ sở hạ tầng nhiều xã, như: hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, trường học, trạm xá... được cải thiện rõ nét, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Đời sống văn hoá tinh thần của thanh niên Bố Trạch được nâng cao.

Xác định phát triển sản xuất là mục tiêu nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, thời gian qua huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Công tác xây dựng mô hình sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, thông qua nguồn vốn Chương trình 135, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, xây dựng và nhân rộng được các mô hình có hiệu quả.

Riêng trong phát triển kết cấu hạ tầng, với phương châm trả nợ những công trình đã hoàn thành, giảm tỷ lệ nợ đọng, năm 2016, huyện Bố Trạch chỉ ưu tiên xây mới một số công trình cấp bách. Trong năm, huyện đã kiên cố hóa 15,7 km giao thông nông thôn (chủ yếu là đường trục thôn, xóm); kiên cố hóa 1,2 km kênh mương nội đồng, đồng thời thường xuyên rà soát, kiểm tra, thực hiện theo tiến độ kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm an toàn công trình phục vụ phòng, chống thiên tai; cải tạo, nâng cấp hệ thống điện lưới khu vực nông thôn; tập trung xây dựng các điểm trường tại 3 xã dự kiến đạt chuẩn năm 2016 và nâng cấp, tu bổ các công trình phụ trợ khác ở một số xã trên địa bàn...

Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” được triển khai một cách đồng bộ. Đến nay, toàn huyện có có 61,1% làng đạt danh hiệu văn hóa; 68,1% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; 80,5% hộ gia đình văn hóa. Chất lượng giáo dục từng bước phát triển theo hướng toàn diện; công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, cơ sở vật chất các bệnh viện, trạm y tế tiếp tục được đầu tư nâng cấp...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bố Trạch vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: các tiêu chí liên quan đến đời sống nhân dân và cơ sở hạ tầng đạt thấp; tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM tại nhiều địa phương vẫn đang là vấn đề lớn; công tác xã hội hóa trong thực hiện các tiêu chí chưa được chú trọng; việc huy động nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn, nhất là hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và vốn từ doanh nghiệp...

Năm 2017, huyện Bố Trạch tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu tăng từ 1 đến 2 tiêu chí/xã/năm và có thêm xã Tây Trạch đạt chuẩn NTM. Đồng thời, huyện nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,74%; đưa tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm.

(Theo Quảng Bình Online)
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: