HOTLINE: 0904 89 4444

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường thu ngân sách năm 2016 ước đạt trên 1.000 tỷ đồng
(Phương Nam Plus) - Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý tài chính và chính sách nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường chống thất thu. Ttổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Vĩnh Tường năm 2016, ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 11/11 chỉ tiêu thu ngân sách đều vượt kế hoạch đề ra. Một số khoản có số thu cao như: Thu ngoài quốc doanh tăng 8,6%, thu phí trước bạ tăng 15,7%, thu tiền sử dụng đất tăng 23% so với cùng kỳ.
15:25 10-01-2017

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2017, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian tới, huyện Vĩnh Tường tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý thuế và các chế độ, chính sách về quản lý tài chính ngân sách Nhà nước.Đồng thời, quản lý, khai thác triệt để mọi nguồn thu, tích cực thu các khoản thu thuế, phí nhất là các khoản thu còn tồn đọng; phấn đấu thu trên địa bàn vượt kế hoạch năm.

Cùng với đó, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, khoa học, hiệu quả; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm về quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước tại các đơn vị trên địa bàn.

 
Hồng Yến
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: