HOTLINE: 0904 89 4444

Lương Nội phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017
(Phương Nam Plus) - 9 tháng đầu năm 2017, bằng sự đoàn kết thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của người dân, xã Lương Nội (Bá Thước, Thanh Hóa) đã giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Kết quả đó là cơ sở, động lực để địa phương hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017.
15:38 05-12-2017
Nhằm phát huy thế mạnh về nông nghiệp, ngay từ những ngày đầu năm cấp ủy Đảng, chính quyền xã Lương Nội đã đề ra các giải pháp có tính trọng tâm, phù hợp với điều kiện tại địa phương như: Khuyến khích áp dụng các tiến bộ về khoa học - kĩ thuật trong sản xuất; phối hợp các ban ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho người dân; tích cực chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao; chú trọng công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

 
Mía là một trong những loại cây chủ lực trong phát triển kinh tế - Ảnh: P.V

Nhờ vậy, 9 tháng đầu năm 2017 năng suất, chất lượng trong sản xuất và chăn nuôi được nâng lên rõ rệt. Với tổng diện tích gieo trồng là 1033,2 ha, đạt 93,1% so với cùng kỳ; tăng 62,2 ha so với kế hoạch năm. Tổng đàn trâu 1283 con, tăng 9 con so với cùng kỳ; tổng đàn bò 266 con; tổng đàn dê 1171 con; tổng đàn lợn 848 con; tổng đàn gia cầm 12700 con; thủy sản các loại 12000 kg.

Xác định những “mũi chính” trong phát triển kinh tế, quan tâm đúng mức, kịp thời từng lĩnh vực cụ thể để rồi từ đó tạo bước đột phá cho mỗi lĩnh vực quan tâm. 9 tháng đầu năm 2017, địa phương đã chỉ đạo trồng rừng tập trung 66,1 ha, tăng 37,4 ha so với cùng kỳ; trồng cây phân tán 2260 cây, tăng 60 cây so với cùng kỳ; khai thác luồng, đền, tre 41.000 cây, tăng 4000 cây so với cùng kỳ; khai thác gỗ vườn, rừng trồng 42m3.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua xã Lương Nội đã chỉ đạo các thôn trên địa bàn thực hiện một cách đồng bộ, nhất là khuyến khích không ngừng phát huy nội lực để thực hiện có hiệu quả chương trình này.

Theo ông Bùi Minh Quyển, Chủ tịch UBND xã nhờ làm tốt công tác, tuyên truyền vận động nên đến nay cán bộ và nhân dân thôn Đòn đã chủ động vận động đóng góp tự nguyện của nhân dân để làm đường bê tông nội thôn 100m; tu sửa bến nước và các hoạt động vệ sinh môi trường; thôn Ben chủ động xây dựng 100m đường bê tông nội thôn theo quy chuẩn đường giao thông nông thôn. Ngoài ra các thôn, các cơ quan còn huy động hàng nghìn ngày công để tu sửa đường giao thông, các công trình thủy lợi, vệ sinh môi trường, vệ sinh khuôn viên, công sở cơ quan.

Song song với phát triển kinh tế, địa phương cũng luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Hoạt động thông tin tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị; tuyên truyền phục vụ cho các ngày lễ lớn của đất nước, tết cổ truyền của dân tộc và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng làng văn hóa, gia đình văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên.


 
Chất lượng giáo dục tại địa phương ngày càng được nâng lên - Ảnh: P.V

Cùng với đó, công tác giáo dục được quan tâm đúng mức từ đó chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được quan tâm đúng mức. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, an sinh xã hội. Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Có được kết quả trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, chúng ta phải đặc biệt ghi nhận những bài học kinh nghiệm trong quản lý điều hành của UBND xã, nổi bật là đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong phát triển nông nghiệp; đã xây dựng được chương trình công tác trọng tâm và thống nhất lịch họp cụ thể; ban hành các văn bản phù hợp với tính chất và loại hình công việc cụ thể để tập trung chỉ đạo điều hành đạt hiệu quả. Và đặc biệt là biết phát huy sức mạnh từ lòng dân trên cơ sở gần dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân biết và thực sự mang lại lợi ích cho người dân.

Ông Quyển cho hay, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, trên cơ sở những kết quả đã đạt được nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong những tháng cuối năm là tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2017 đã được HĐND xã thông qua.


 
Công sở làm việc của xã Lương Nội - Ảnh: P.V

Qua đó, UBND xã Lương Nội sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chỉ đạo sản xuất, chăn nuôi, trồng rừng, theo đúng chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch cho đàn gia súc gia cầm, khuyến khích nhân dân chăn nuôi theo hướng sản phẩm hàng hóa; tận dụng sản phẩm phụ từ trồng trọt để chăn nuôi. Tập trung thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…

Mục tiêu đã rõ ràng. Lộ trình, bước đi đã được hoạch định cùng với sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng của người dân, tin rằng xã Lương Nội sẽ tăng tốc hơn, nhanh hơn, cao hơn và vững chắc hơn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra những bứt phá mới trong tháng còn lại của năm để vươn lên hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đưa xã nhà ngày càng vững bước đi lên trên con đường đổi mới.


Hải Đăng - Thuận Nguyễn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: