HOTLINE: 0904 89 4444

Nghĩa Phú phát huy vai trò của MTTQ xã
(Phương Nam Plus) - Hiện nay nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở xã Nghĩa Phú (Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang được thực hiện bằng sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. Trong đó UBMTTQ xã đã đóng một vai trò hết sức quan trọng...
16:44 06-12-2017
Kết quả nổi bật trong hoạt động của MTTQ trên địa bàn xã Nghĩa Phú đó là đã phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng năm 2017. Trong phát triển kinh tế, MTTQ xã đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

 
Trụ sở làm việc của xã Nghĩa Phú - Ảnh: P.V

Trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, MTTQ xã đã đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện cuộc vận động theo Thông tư số 17 của Ban thường trực UBTWMTTQ Việt Nam, đổi mới về nội dung và phương thức gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; thông qua cuộc vận động, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thực hiện quy ước, hương ước khối xóm; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp được nâng lên.

Đồng thời, MTTQ xã cũng hướng dẫn các khu dân cư thực hiện Thông tư số 12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiêu chuẩn, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”, “khu dân cư văn hóa”. Nhờ vậy tỷ lệ gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2017 có 6/6 khu đăng ký đạt danh hiệu làng văn hóa; có 709 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa.

Nổi bật, trong năm 2017 TTMTTQ đã xây dựng thành công 2 mô hình công tác mặt trận, đó là khu dân cư Phú Tiến xây dựng mô hình toàn dân đoàn kết xây dựng phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; khu dân cư Phú Hòa với mô hình công tác dân vận khéo trong việc xây dựng nông thôn mới.


 
MTTQ xã cùng các đoàn thể dâng hương nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 - Ảnh: TL
 
Đồng thời huy động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội. Theo đó, số tiền vận động quỹ vì người nghèo năm 2017 là 15.344.000 đồng. Công tác sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng, công tác quản lý chặt chẽ rõ ràng nên đã tạo được niềm tin cho các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh của MTTQ xã. Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ xã đã chủ động xây dựng chương trình giám sát.

Các nội dung giám sát được MTTQ xã lựa chọn là những nội dung mà nhân dân đang quan tâm như: Giám sát các công trình xây dựng; giám sát việc triển khai Nghị quyết và giải quyết các kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp HĐND xã; giám sát việc thu, chi nộp ngân sách và các cuộc vận động ủng hộ tại 6 khu dân cư; giám sát việc thực hiện cấp đổi, cấp mới quyền sử dụng đất ở; giám sát tài chính, kế toán xã trong việc quản lý nguồn vốn Nhà nước và nguồn vốn do nhân dân đóng góp.

Đặc biệt, MTTQ xã đã tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Trong ngày hội các đại biểu và bà con nhân dân tại các khu dân cư đã cùng nhau ôn lại truyền thống kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017) nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghe báo cáo những thành tích trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội mà cấp Ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong khu dân cư đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua, kết quả thực hiện các cuộc vận động do cấp trên phát động.

Cuối cùng họ cùng nhau chung vui bữa tiệc, nâng chén rượu đầy cùng các điệu múa, câu hát được vang lên. Đây thực sự là dịp để bà con có cơ hội cùng nhau gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm vui, gắn kết tình làng nghĩa xóm.


Nguyễn Sáng
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: