HOTLINE: 0904 89 4444

Tiền Phong: Nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội
(Phương Nam Plus) - Năm 2017 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thử thách song được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên; sự nỗ lực của cán bộ và người dân nên xã Tiền Phong (Quế Phong, Nghệ An) đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng và phát triển đúng hướng; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được đảm bảo.
16:26 03-01-2018
 
Phóng viên Phương Nam Plus đã có cuộc trao đổi với ông Võ Khánh Toàn (ảnh trên), Chủ tịch UBND xã xoay quanh vấn đề này.

- Năm 2017, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức địa phương đã gặt hái được những thành quả nổi bật nào, thưa ông?

Ông Võ Khánh Toàn: Đúng vậy, năm vừa qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp trên, sự đoàn kết chủ động, sáng tạo của cán bộ và nhân dân nên Tiền Phong đã đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Tốc độ tăng trưởng đạt 11,95%, tăng 0,72% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch đúng hướng: Nông - lâm - thủy sản 63,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 12,9%; các ngành dịch vụ chiếm 23,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16,16 triệu đồng/người/năm, tăng 2,7 triệu so với năm 2016.

Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng các loại cả năm 1.344 ha/1235 ha, đạt 109% KH; diện tích cây lương thực 739,6 ha, đạt 97,8% so với kế hoạch.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác phòng trừ dịch bệnh nên đàn gia súc, gia cầm tăng trưởng tốt. Tổng đàn trâu 2510 con, đạt 104% kế hoạch; đàn bò 2200 con, đạt 105% kế hoạch; đàn lợn 5850 con, đạt 106% kế hoạch; đàn dê 580 con, đạt 128% kế hoạch; tổng đàn gia cầm 600.000 con, đạt 108% so với kế hoạch...


 
Dịch vụ - thương mại phát triển mạnh - Ảnh: P.V

Cùng với nông nghiệp, phát huy lợi thế xã trung tâm của huyện, địa phương đã đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp như: Sản xuất gạch không nung, hàn cơ khí, khai thác đá... đáp ứng nhu cầu xây dựng cho nhân dân trên địa bàn xã và các vùng lân cận. Cơ sở kinh doanh dịch vụ tư nhân phát triển ổn định với trên 200 hộ kinh doanh, đủ các mặt hàng thiết yếu. Hiện toàn xã có 33 xe chở hàng hóa và 1 xe vận tải hành khách.

Ngoài ra địa phương tận thu các loại gỗ vườn như xoan, keo... để duy trì các xưởng mộc dân dụng và cưa xẻ tạo việc làm cho lao động địa phương. Thực hiện tốt chính sách phát triển làng nghề dệt thổ cẩm bản Đản; làng có nghề Na Nhắng; bản Khủn... với phương châm đa dạng hóa sản phẩm truyền thống gắn với quảng bá sản phẩm.

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, trong năm 2017, xã Tiền Phong đã quan tâm chỉ đạo để thực hiện phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ có cách làm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phong trào này đã mang lại những kết quả bước đầu. Đến nay xã đã đạt 13/15 tiêu chí.

Song song với việc phát triển kinh tế, thời gian qua xã Tiền Phong cũng đã coi trọng phát triển văn hóa – xã hội. Đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

- Bên cạnh những kết quả đạt được thì xã Tiền Phong còn gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Vậy cụ thể những khó khăn đó là gì, thưa ông?


 
Trụ sở làm việc của xã Tiền Phong - Ảnh: P.V

Ông Võ Khánh Toàn: Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là khó khăn trong phát triển nông nghiệp. Nông nghiệp là một trong những thế mạnh trong phát triển kinh tế tại xã Tiền Phong. Tuy nhiên, hiện nay thế mạnh ấy vẫn chưa phát huy hiệu quả, bởi công tác sản xuất nông nghiệp vẫn chưa chủ động được nguồn nước tưới, các công trình thủy lợi vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu...

Đặc biệt sự diễn biến thất thường của thời tiết, mưa bão, gió lốc đã gây thiệt hại về nhà cửa, hệ thống xe bai bị cuốn trôi; nhiều diện tích lúa, hoa màu bị bùn lấp. Sâu bệnh, nhất là bệnh lùn sọc đen xuất hiện trên diện rộng nên năng suất lúa đạt thấp so với kế hoạch, có khi là mất mùa.

Cùng với đó, do trình độ dân trí còn thấp nên việc áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất chăn nuôi còn hạn chế. Việc đầu tư giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất còn ít so với diện tích lúa nước...

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới do nguồn kinh phí của địa phương còn hạn hẹp nên chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các xóm bản có điểm xuất phát thấp và điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, kết quả địa phương chưa thể hoàn thành tiêu chí như kế hoạch đã đề ra.

- Để phát huy tốt các thành tựu đã đạt được cũng như khắc những khó khăn còn tồn tại, năm tới, địa phương cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Vậy ông cho biết những mục tiêu, nhiệm vụ mà xã Tiền Phong sẽ triển khai, thực hiện trong năm 2018 là gì?

Ông Võ Khánh Toàn: Trên cơ sở dự báo những thuận lợi cũng như khó khăn, năm 2018 xã Tiền Phong tiếp tục bám sát chỉ tiêu, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phấn đấu chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích đất, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và trở thành hàng hóa.

Đẩy mạnh cơ cấu các loại giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất gắn với tập huấn chuyển giao khoa học - kĩ thuật. Kiểm tra, kiểm soát tình hình sâu bệnh, dịch bệnh nhằm phát triển bền vững tổng đàn gia súc, gia cầm.

Khuyến khích phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, hợp tác xã; quan tâm đào tạo nghề cho lao động và xuất khẩu lao động; thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

- Xin chân thành cảm ơn ông!


Nguyễn Chinh - Trần Hiền (Thực hiện)
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: