HOTLINE: 0904 89 4444

Những thành tựu nổi bật của Vĩnh Thành trong năm 2017
(Phương Nam Plus) - Vĩnh Thành (Yên Thành, Nghệ An) thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn thử thách, song được sự quan tâm của cấp trên, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự cần cù chịu khó của người dân nên năm 2017 địa phương đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt đã xây dựng thành công chương trình nông thôn mới, tạo nên diện mạo mới, sức sống mới trên quê hương Vĩnh Thành.
14:50 07-02-2018


Trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thành

Nhân dịp đầu Xuân năm mới phóng viên Phương Nam Plus đã cuộc trao đổi với ông Thái Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã xoay quanh vấn đề này.

- Xin ông cho biết về những thành quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Thành năm 2017?

Ông Thái Huy Hoàng: Năm 2017, với sự đoàn kết nhất trí cao của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, xã Vĩnh Thành đã vượt qua khó khăn giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 237 tỷ 777 triệu đồng, tăng 1.07 % so với cùng kỳ, đạt 99.6 % kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,91 %. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Ngành nông - lâm - thủy sản 51.40 %; ngành công nghiệp 27,05%; ngành dịch vụ 21,55. Tổng thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31 triệu 270 triệu đồng /người/năm.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác phòng trừ dịch bệnh nên đàn gia súc, gia cầm tăng trưởng tốt. Với Tổng đàn trâu 123 con; tổng đàn bò 696, tăng 0,58 % so với cùng kỳ, đạt 95,51% so với KH; đàn lợn1880 con, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 106,25 % so với kế hoạch; tổng đàn gia cầm toàn xã có 51.220 con, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 100,4% so với kế hoạch.

Các loại hình dịch vụ nông nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu cần thiết cho nông dân từ khâu làm đất, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, diện tích lúa thu hoạch bằng máy chiếm khoảng 75% diện tích toàn xã. Giá trị sản xuất theo giá so sánh ngành dịch vụ nông nghiệp đạt 4,357 triệu đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 101,68% so với kế hoạch.

Cùng với nông nghiệp truyền thống, xã Vĩnh Thành đã có nhiều chú trọng trong phát triển ngành công nghiệp - dịch vụ. Giá trị sản xuất theo giá so sánh ước đạt 41.922 triệu đồng, tăng 1,06% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 96,4% so với KH. Hiện toàn xã có 186 hộ tham gia các ngành nghề như: Xay xát, đập bột, may mặc, cơ khí, mộc dân dụng… tạo việc làm thường xuyên cho lao động của địa phương. Giá trị sản xuất theo giá so sánh ước đạt 33,154 tỷ đồng, tăng 11.12% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 101,49% so với KH.

Nổi bật nhất trong năm 2017 đó là xã Vĩnh Thành đã xây dựng thành công chương trình nông thôn mới. Đó chính là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua gian khó của đội ngũ cán bộ và người dân xã nhà.

Sự thành công của chương trình không chỉ ở số tiêu chí đạt được mà nó còn thể hiện ở sự đổi thay hàng ngày trên mảnh đất nông thôn Vĩnh Thành. Những con đường đất ngày nào giờ đã được thay thế bằng những tuyến đường bê tông hóa thẳng tắp; các công trình phục vụ dân sinh đã được đầu tư xây dựng; bà con được tiếp cận với các dịch vụ thông tin tiện ích; con em Vĩnh Thành yên tâm học tập dưới những mái trường khang trang với đầy đủ trang thiết bị; Những mái nhà khang trang, sạch sẽ, nếp sống văn minh, lành mạnh đang hình thành ngày càng rõ nét trong mỗi người, mỗi nhà... Ruộng đồng Vĩnh Thành đầy màu xanh của lúa, của ngô, hai bên đường lộ các quán sá mọc lên rầm rộ. Tất cả tạo nên bức tranh đầy sống động với những gam màu sáng của cuộc sống no ấm, đủ đầy.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tựu. Chú trọng công tác tuyên truyền các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Công tác khám chữa bệnh được quan tâm thực hiện tốt. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, an sinh xã hội. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

- Những kết quả nêu trên cho thấy trong năm 2017 nền kinh tế - xã hội Vĩnh Thành phát triển khá toàn diện. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vậy theo ông đâu là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này?

- Ông Thái Huy Hoàng: Đúng vậy bên cạnh những kết quả rất đổi tự hào thì trong năm 2017 địa phương còn tồn tại rất nhiều hạn chế, nguyên nhân chủ yếu là do: Thời tiết diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến sản xuất và năng suất cây trồng vật nuôi. 

Do sản xuất trong điều kiện thời tiết bất thuận, nông dân chủ yếu còn làm theo kinh nghiệm, theo tập quán mà chưa theo dõi sát diễn biến của thời tiết, chưa cập nhật kịp thời các tiến bộ kỹ thuật nên đã dẫn đến việc bố trí thời vụ gieo trồng và cơ cấu cây trồng chưa hợp lý.

Đặc biệt, công tác chỉ đạo, điều hành có một số lĩnh vực chưa kiên quyết, sự phối hợp với các ban ngành chưa đồng bộ, chưa phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp. Tính bảo thủ, trông chờ lại, sớm thỏa mãn ở một số cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn chưa được chấm dứt...

Ý thức chấp hành trong công tác vệ sinh môi trường của nhân dân còn nhiều hạn chế, công tác tuyên truyền ở một số xóm chưa thường xuyên do vậy tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra.

- Phát huy thành quả đạt được đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại, năm 2018 xã Vĩnh Thành đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu như thế nào, thưa ông?

- Ông Thái Huy Hoàng: Năm 2018, xã Vĩnh Thành tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tranh thủ ngoại lực, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành để thúc đẩy kinh tế - xã hội. Giải quyết các khó khăn đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế nhất là nông nghiệp.

Theo đó địa phương đã đặt ra các chỉ tiêu phát triển cụ thể như sau: 

Về lĩnh vực kinh tế: Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 là: 257,969 triệu đồng. Trong đó: Ngành nông - lâm - thủy sản 111,659 triệu đồng; ngành công nghiệp - XDCB 109,735 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,12%. Thu nhập bình quân đầu người 33,050 triệu đồng /người /năm. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Giải quyết việc làm mới trong năm165 người; tỷ lệ hộ nghèo 2,34 %; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 9%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT 81%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 80%; tỷ lệ xóm đạt làng văn hóa 88%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch là 95 %; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh là 98%; tỷ lệ rác thải được thu gom 85%...

- Xin cảm ơn ông!
 
Thu Trang
(Thực hiện)
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: