HOTLINE: 0904 89 4444

Quảng Ngãi: Phân bổ trên 3,4 tỷ đồng cho phát triển văn hóa
(Phương Nam Plus) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Quyết định phân bổ trên 3,4 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa năm 2017 đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2017 tại Quyết định số 2533/QĐ-BTC ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
15:28 08-02-2018
Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trên 1,6 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trên 1,8 tỷ đồng, để​ thực hiện Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
 

 
Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ trong cụm Di tích lịch sử Địa điểm về cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ (Quảng Ngãi) vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.
 
Nguyễn Đăng Lâm
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: