HOTLINE: 0904 89 4444

Sức Xuân mới Yên Sơn
(Phương Nam Plus) - Thôn Yên Sơn là một làng cổ ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có gần 400 hộ, hơn 1700 nhân khẩu. Từ xưa đến nay, Yên Sơn đã được biết đến là vùng đất giầu truyền thống văn hóa; nhân dân cần cù chịu khó, sáng tạo trong lao động, anh dũng trong chiến đấu và bảo vệ quê hương.
15:55 26-02-2018
Thực hiện công cuộc đổi mới nền kinh tế - xã hội trước xu thế hội nhập quốc tế, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa... Yên Sơn là một trong những địa phương đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các mặt phát triển kinh tế - xã hội. Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi.
 

Dưới ánh sáng NQ Đại hội đảng các cấp, Yên Sơn đã tập trung thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", để nâng cao mức hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Do xác định được việc xây dựng đời sống văn hóa phải gắn liền với việc phát triển kinh tế - xã hội, nên Yên Sơn đã tập trung vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế như: Dồn điền đổi thửa; xây dựng mô hình kinh tế trang trại; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kết cấu hạ tầng nông thôn như: Điện, đường, trường học, nhà văn hóa...thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp về phát triển nông thôn, nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác khuyến học, khuyến tài, khuyến khích hỗ trợ các thày cô giáo dạy giỏi, trò chăm ngoan học giỏi. Đảm bảo tỷ lệ học sinh vào các trường học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học hàng năm tăng. Có nhiều con em trong thôn trưởng thành có bằng cấp chuyên môn là kỹ sư, bác sĩ, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ...công tác ở khắp mọi miền của Tổ quốc và cả nước ngoài.
 
 
Trong những năm qua, Yên Sơn phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nên đã huy động được từ nguồn ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp hàng chục tỷ để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: bê tông hóa đường giao thông, cứng hóa kênh mương và xây dựng các công trình phúc lợi khác...Đặc biệt là nhà văn hóa của thôn, chùa làng có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Yên Sơn đã chú trọng đến xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... được nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và chỉ thị của Bộ chính trị về việc cưới, việc tang, lễ hội.
 
Sau một năm làm việc vất vả, Yên Sơn lại mở lễ hội của làng trân trọng đón tiếp các tầng lớp nhân dân ở Ngân Đài Minh Đức, địa phương kết chạ anh em từ năm 1818. Theo hương ước của hai làng: Trong những ngày xuân, mọi người đến đình, đến chùa ôn lại công đức của vị thành hoàng làng, cầu mong cho dân làng một năm mới làm ăn thịnh vượng; nhân dân Yên Sơn lại có dịp gặp gỡ, trao đổi, thăm hỏi, giao duyên với nhân dân Ngân Đài Minh Đức địa phương kết chạ anh anh em.
 
Trong những ngày hội làng: trẻ, già, trai gái Yên Sơn; ai ai cũng tươi trẻ, thảnh thơi, tràn đầy niềm hạnh phúc, tinh thần đoàn kết, thân ái, niềm vui và sự giao hòa với nhau sau một năm trời. Sự gặp gỡ của các "chạ anh, chạ em" Ngân Đài, Yên Sơn xum họp đầu xuân nhắc lại khoán ước, nhớ ngày kết nghĩa, chia xẻ niềm vui, giao lưu văn hóa...đây là tục văn hóa đẹp ở sự kết chạ hai làng với nhau. Nhân dân hai làng đã đón nhau bằng cả tấm lòng, vui vẻ về tinh thần, đầy đủ vầ vật chất, nói với nhau bằng lời chúc tốt đẹp. Từ trong tâm khảm lòng người, nhân dân hai làng đã hướng về cái thiện, cái thực, cầu mong sao cho "Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt". Vào chùa thắp một nén nhang, trong khói hương nghi ngút, từ đáy lòng của mọi người, nhân dân Yên Sơn đều cầu mong mọi sự tốt lành đến với gia đình, dòng tộc, quê hương.
 

Theo khoán ước của hai làng từ xưa, cứ đến ngày 11 tháng giêng hàng năm, thì các cụ hai thôn Ngân Đài và Yên Sơn lại tổ chức lễ thánh, mừng Đảng, mừng xuân, thông qua hương ước tại Đình Gồi. Cho nên, Đình Gồi từ lâu đã là cơ sở vun đắp nên truyền thống văn hóa, phong tục, luật tục, hội hè và là trung tâm sinh hoạt văn hóa của nhân dân hai thôn Yên Sơn và Ngân Đài.
 
Ngày nay, cùng với những chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, các lễ hội được phục hồi trở lại. Việc kết chạ giữa hai làng và lễ hội ở Yên Sơn được tổ chức ở những ngày đầu xuân, đã làm cho sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân thêm phong phú, đa dạng và sôi động hơn theo tinh thần NQ TW 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua hoạt động lễ hội ở Yên Sơn, nhân dân có thể thấy lịch sử quê hương mình từ xa xưa đến hiện tại. Lớp lớp người cao tuổi ở Yên Sơn đã khơi dậy tình cảm quê hương, giáo dục truyền thống và tinh thần cộng đồng làng xã cho các thế hệ. Cũng thông qua lễ hội ở Yên Sơn mùa xuân hàng năm, nhân dân có điều kiện giao lưu văn hóa với các địa phương trong tỉnh Bắc Giang và cả nước.

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế, là mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của nhân dân Yên Sơn. Những thành tựu đã đạt được hôm nay, là khởi sắc ban đầu để mọi tầng lớp nhân dân Yên Sơn tiếp tục có tiền đề xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở thế kỷ 21.
 
Thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang tràn đầy sức xuân của một làng quê đang đổi mới ở tỉnh Bắc Giang.

Vũ Hoàng Thương
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: