HOTLINE: 0904 89 4444

Tuyên Quang: Nỗ lực tạo đột phá về chỉ số PCI
(Phương Nam Plus) - Từ một tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thấp nhất cả nước năm 2013, sau 4 năm nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, Tuyên Quang đã vươn lên 24 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số PCI, đứng thứ 39 cả nước. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành… môi trường đầu tư ở Tuyên Quang đã có sự thay đổi tích cực.
14:21 09-04-2018
Theo công bố gần đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017, tỉnh Tuyên Quang tăng được 6 bậc so với năm 2016, (tăng 24 bậc so với năm 2013) xếp thứ 39 cả nước với 61,51 điểm, đứng thứ 5 trong nhóm các tỉnh miền núi phía Bắc. Đạt được kết quả này, chính là sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp quyền tỉnh Tuyên Quang cũng như cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 


Tuyên Quang luôn nỗ lực tạo môi trường kinh doanh tốt cho các doanh nghiệp
 
Thời gian qua, bên cạnh việc tổ chức  gặp gỡ, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh thông qua Chương trình “Cà phê doanh nhân”, tỉnh Tuyên Quang còn đẩy mạnh việc cải cách các thủ tục hành chính. Hiện nay, 100% cơ quan chuyên môn các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Trong đó, có 03 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã triển khai ứng dụng phần mềm “một cửa điện tử” (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 02 đơn vị cấp huyện có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; 02 Trung tâm hành chính công cấp huyện; 06 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hàm Yên được trang bị máy tra cứu thủ tục hành chính, máy lấy số điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp đạt 99%...

Ông  Đỗ Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang cho biết: Để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vào Tuyên Quang, tỉnh đã ban hành Nghị quyết và các Kế hoạch hành động, trong đó điển hình như: Nghị quyết số 17/NQ-TU ngày 27/5/2016 về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang, tập trung thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao những chỉ số thành phần của Bộ chỉ số PCI... Theo đó, song song với việc cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện chương trình “Cà phê doanh nhân” tỉnh Tuyên Quang còn tiến hành khảo sát và công bố kết quả khảo sát cảm nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khi giải quyết công việc liên quan đến huyện, thành phố, sở, ngành. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, cấp chính quyền nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, thái độ làm việc của các cán bộ, công chức trong việc phục vụ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thúc đẩy phát triển phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh…
 
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành… môi trường đầu tư ở Tuyên Quang đã có sự thay đổi tích cực. Theo báo cáo phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hầu hết các chỉ số thành phần năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Tuyên Quang đều có sự tăng điểm, như: Gia nhập thị trường; tính minh bạch; tính năng động của chính quyền; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp…
 
Ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang cho biết: Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang rất ghi nhận những cách làm của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp trong thời gian qua.Việc đẩy mạnh cải cách hành chính đã giúp những doanh nghiệp chúng tôi tiết kiệm được thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, thông qua việc đánh giá, nhận xét về thái độ làm việc của các sở, ngành… chúng tôi có cơ hội phản ánh những tồn tại, hạn chế, đóng góp ý kiến để các chủ trương, chính sách giúp đỡ doanh nghiệp đi vào thực tế, hiệu quả hơn…
 
 
Ông Nguyễn Hữu Thập, (bên trái) Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang nhận quyết định đầu tư từ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.
 
Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hoạt động hiệu quả hơn Từ đầu năm đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 187 doanh nghiệp, với tổng vốn 1.059,3 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 1.346 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 12.638 tỷ đồng.

Chia sẻ về những giải pháp để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, ông Đỗ Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang cho biết thêm: Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh việc giải quyết, rà soát, loại bỏ và đơn giản hóa thủ tục hành chính ở mỗi cơ quan, đơn vị; yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xây dựng Kế hoạch cụ thể công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như trên trang thông tin điện tử của sở, ngành. Bên cạnh đó, tỉnh vẫn duy trì và tổ chức định kỳ chương trình “Cà phê doanh nhân”; tăng cường thực hiện các Chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang; thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh…
 
Phạm Yến
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: