HOTLINE: 0904 89 4444

Hội Nông dân xã Tiên Kỳ: Một chặng đường nhìn lại
(Phương Nam Plus) - Nhiệm kỳ 2012 - 2018 với những kinh nghiệm về phát động xây dựng phong trào và tinh thần đoàn kết tự lực, tự cường, vư­ơn lên của cán bộ, hội viên, nông dân toàn xã, Hội Nông dân xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ, Nghệ An) đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra...
15:06 09-04-2018
Trao đổi với phóng viên Phương Nam Plus, bà Vi Thị Lĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: “Hiện nay, toàn Hội có 645 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội, chiếm 71,6% so với tổng sống người sản xuất nông nghiệp. Hàng năm Hội Nông dân xã được Hội cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có hơn 50% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 40% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có chi hội yếu kém”.Hội viên tham gia học nghề may thổ cẩm - Ảnh: TL

Để đạt được kết quả nêu trên, ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các hội viên. Tổ chức thực hiện Điều lệ Hội, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội cấp trên...

“Sau khi quán triệt học tập đa số hội viên, nông dân xã Tiên Kỳ đã luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như các nhiệm vụ của Hội các cấp đề ra; phấn đấu xây dựng quê hương Tiên Kỳ không ngừng phát triển đi lên trong tình hình mới”, bà Lĩnh khẳng định.

Nhờ vậy, các phong trào thi đua yêu nước của Hội được triển khai mạnh mẽ, trong đó nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Từ năm 2012 đến nay, phong trào đã 2 lần tổ chức hội nghị tổng kết phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Qua mỗi chu kỳ tổng kết, số lượng hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng tăng lên cả về quy mô lẫn hiệu quả.

Trong 5 năm qua, tổ chức Hội đã phối hợp tham gia xóa được 5 hộ nghèo là hội viên, thông qua các hình thức phường hội góp vốn; cho vay để sản xuất chăn nuôi; giúp đỡ về phương pháp làm ăn theo hình thức cầm tay chỉ việc, giúp đỡ ngày công, vật tư, sức kéo, quyên góp ủng hộ...
Mô hình chăn nuôi gà, hộ hội viên Vi Văn Thuyên, trú tại xóm 4, xã Tiên Kỳ - Ảnh: TL

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Nông dân từ xã đến các chi hội đã tích cực tham gia xây dựng và tổ chức giám sát việc thực hiện các quy hoạch xây dựng NTM của địa Phương. Hội Nông dân xã, các chi hội đã đăng ký thực hiện các tiêu chí, hạng mục, công trình xây dựng tại địa phương như: Tiêu chí Môi trường; Giao thông; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

“Kết quả, Hội đã vận động hiến đất được 1000m2; hiến tài sản như: Cây ăn quả, cây lấy gỗ, công trình xây dựng, chuồng trại, hàng rào; đóng góp 800 ngày công và hơn 600 triệu đồng để xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa xóm. Hội viên nông dân đã có ý thức bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định”, bà Lĩnh cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Hội còn tham gia hiệu quả phong trào nông dân tham gia bảo đảm an ninh - quốc phòng. 45 tổ tự quản thôn xóm được gắn với 45 tổ hội, đóng vai trò nền tảng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn; tạo môi trường lành mạnh để hội viên nông dân yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, trong suốt nhiệm kỳ qua, Hội đã tham gia với chính quyền và các đoàn thể xây dựng quy ước, hương ước, là cơ sở để thực hiện nếp sống văn hóa nơi cộng đồng dân cư ở nông thôn. Qua đó phong trào xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Đến nay có 7 làng đạt làng văn hóa; 903 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa...

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân xã Tiên Kỳ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của phong trào nông dân và xây dựng NTM; Hội Nông dân từ xã đến chi hội tiếp tục vun đắp, hoàn thiện phương thức hoạt động để đưa công tác Hội và phong trào nông dân phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng Hội Nông dân xã Tiên Kỳ đạt đơn vị xuất sắc của huyện.

Có thể khẳng định với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên công tác hội và phong trào nông dân xã Tiên Kỳ đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được những thành tích đáng khích lệ. Tin rằng đó sẽ là nền tảng để Hội Nông dân phát triển ngày càng vững mạnh, các hội viên một lòng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, của chính quyền và của Hội, tích cực tham gia đóng góp xây dựng phong trào.


Nguyễn Sáng
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: