HOTLINE: 0904 89 4444

Năm 2018 Hà Giang phấn đấu có 9 xã về đích NTM
(Phương Nam Plus) - Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2018 tỉnh Hà Giang phấn đấu có thêm 09 xã về đích NTM (tăng thêm 03 xã so với kế hoạch ban đầu), nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 32 xã.
15:34 16-04-2018
 
Nhân dân xã Phú Linh, Vị Xuyên tích cực hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu làm đường bê tông nông thôn

Việc thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã đạt được kết quả bước đầu tích cực. Trong năm 2017 Hà Giang có thêm 07 xã đạt chuẩn NTM nâng tổng số xã đạt chuẩn trên toàn tỉnh lên 23 xã.

Quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM đã thực sự thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thu nhập của đồng bào được nâng lên, hệ thống giao thông nông thôn được cải thiện. Toàn tỉnh đã làm mới trên 400km đường bê tông nông thôn các loại; cải tạo, nâng cấp trên 200 phòng học; xây mới 60 nhà văn hóa thôn; nhân dân hiến 362.370m2 đất, đóng góp hơn 280.000 ngày công để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều xã đã xây dựng được phương án liên kết giữa các hộ và doanh nghiệp để phát triển sản xuất với quy mô vừa và nhỏ như trồng dứa, trồng ngô hàng hóa, trồng cây dược liệu, chè, cam theo tiêu chuẩn VietGAP.
 
Năm 2018, tỉnh Hà Giang phấn đấu có thêm 09 xã đạt chuẩn NTM. Cụ thể, ngoài 06 xã bao gồm xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên; xã Yên Định, huyện Bắc Mê; xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình; xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang; xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn; xã Xín Mần, huyện Xín Mần theo kế hoạch ban đầu, tỉnh Hà Giang vừa bổ sung 03 xã: xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên; xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang; xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ phấn đấu đạt chuẩn NTM. Dự kiến kinh phí thực hiện đạt chuẩn NTM của 09 xã là hơn 156 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước. Đối với 09 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 sẽ hoàn thành và thẩm định các tiêu chí trong tháng 11/2018.

Việc nâng số xã phấn đấu đạt chuẩn NTM từ 06 xã lên 09 xã trong năm 2018 là sự nổ lực đáng ghi nhận nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với một tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn như Hà Giang. Tuy nhiên với kinh nghiệm thực hiện xây dựng NTM những năm qua tỉnh Hà Giang đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra. Cụ thể, ngân sách Trung ương, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí hỗ trợ theo quy định để các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí cần vốn đầu tư lớn như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường- vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục, y tế... Để nâng cao thu nhập cho người dân tại các xã  xây dựng NTM, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đề án chương trình “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Giang”, sản phẩm nông sản kết hợp phát triển du lịch qua đó mang lại giá trị kinh tế cao phù hợp với từng địa phương. Kết hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển bền vững, nâng cao giá trị gia tăng theo nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình  xây dựng NTM của tỉnh. Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả theo lợi thế của từng vùng, địa phương; phát triển các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; kêu gọi các DN tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
 
Bên cạnh đó, trong công tác thực hiện xây dựng NTM tỉnh chỉ đạo các địa phương căn cứ vào thực tiễn để thực hiện; chú trọng tới chất lượng và hiệu quả thực chất; không chạy theo thành tích, không để xảy ra nợ đọng trong xây dựng NTM. Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người dân, thúc đẩy hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Các sở, ngành phụ trách địa bàn và phụ trách tiêu chí có nhiệm vụ phối hợp với các huyện xây dựng kế hoạch hoàn thành tiêu chí cụ thể theo từng tháng, quý, đảm bảo theo đúng yêu cầu và tiến độ của kế hoạch đề ra.
 
Lê Hoàn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: