HOTLINE: 0904 89 4444

Diễn Thắng nỗ lực về đích nông thôn mới trong năm 2019
(Phương Nam Plus) - Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Diễn Thắng (Diễn Châu, Nghệ An) đặt ra mục tiêu “cán đích” vào cuối năm 2019. Để biến mục tiêu trở thành hiện thực thời gian này địa phương đã và đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình.
14:53 15-05-2018
 
Trụ sở làm việc của xã Diễn Thắng - Ảnh: P.V

Tính đến nay xã Diễn Thắng đã đạt được 15 tiêu chí, bao gồm: Quy hoạch; Thuỷ lợi; Điện; Trường học; cơ sở vật chất văn hoá; Thông tin và truyền thông; Nhà ở; Thu nhập; Hộ nghèo; Lao động có việc làm thường xuyên; Hình thức tổ chức sản xuất; Giáo dục; Văn hoá; Môi trường và an toàn thực phẩm; Quốc phòng và an ninh xã hội.
 
Cùng với 15 tiêu chí được thực hiện, bộ mặt nông thôn xã Diễn Thắng có nhiều khởi sắc. Nhờ xây dựng NTM, các công trình hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường học, trạm y tế…được đầu tư kiên cố; các tuyến đường giao thông nông thôn đã và đang được bê tông hoá khang trang; khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp. Con em trong xã phấn khởi đến trường trong những phòng học đầy đủ cơ sở vật chất.

Phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã Diễn Thắng đã được mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể hưởng ứng mạnh mẽ, huy động tối đa mọi nguồn lực. Nhân dân một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền địa phương; đoàn kết, bảo ban nhau trong phát triển kinh tế; tích cực tự giác bảo vệ môi trường, vệ sinh thôn, xóm xanh – sạch – đẹp.


 
Hoạt động thương mại – dịch vụ phát triển - Ảnh: P.V

Trao đổi với phóng viên Phương Nam Plus, ông Trần Đức Thành, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để có được kết quả trên, những năm qua xã đã ban hành các văn bản, Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM; huy động và tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong xây dựng NTM… Từ đó người dân đã tích cực tham gia theo tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm, Nhà nước cho chủ trương, nhân dân thực hiện và giám sát”.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương cùng với những kết quả đã đạt được, xã Diễn Thắng đề ra mục tiêu “cán đích” NTM vào cuối năm 2019. Lộ trình hoàn thành các tiêu chí còn lại cụ thể như sau: Đối với tiêu chí Y tế; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật xã phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2018; còn tiêu chí Giao thông phấn đấu hoàn thành vào quý 2 năm 2019.


 
Đối với tiêu chí giao thông xã phấn đấu hoàn thành vào quý 2 năm 2019 - Ảnh: P.V

Ông Thành cho hay, trên cơ sở những kết quả đạt được, những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM trong những năm qua, thời gian tới xã Diễn Thắng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Diễn Thắng chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cùng với đó là tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã. Cán đích NTM theo đúng lộ trình đã đề ra.

“Theo đó, chặng đường về đích NTM của xã Diễn Thắng vào năm 2019 tiếp tục đòi hỏi sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của người dân, cũng như sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của cấp trên. Xã tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và duy trì, nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt được để NTM không chỉ là đích đến mà là nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân”, ông Thành nói.


Nguyễn Sáng
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: