HOTLINE: 0904 89 4444

Bình Định: 9 nghệ nhân được đề nghị NNND, NNƯT
(Phương Nam Plus) - Trong số danh sách Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú (NNND, NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (lần thứ II - 2018) được xét tặng lần này, tỉnh Bình Định có 9 người.
15:51 31-05-2018
 
Nghệ nhân Lê Thị Đào tỉnh Bình Định. Ảnh: Báo Nông nghiệp.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành danh sách đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước (cấp có thẩm quyền cao nhất và cũng là khâu cuối của quy trình xét tặng) về xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (lần thứ II - 2018). Danh sách này gồm 67 NNƯT được đề nghị xét tặng NNND và 570 nghệ nhân được đề nghị xét tặng NNƯT.

Theo đó, tỉnh Bình Định có 9 nghệ nhân được đề nghị xét tặng ở 2 danh hiệu NNND, NNƯT.  trong đó có 4 NNƯT được đề nghị xét tặng NNND gồm: Đinh Vế (Đinh Chương), Nguyễn Thị Đức (Minh Đức), Lê Thị Đào (Minh Trạng) và Phan Chí Thành (loại hình di sản đang nắm giữ: nghệ thuật trình diễn dân gian).

5 nghệ nhân được đề nghị xét tặng NNƯT gồm: Nguyễn Minh Toàn (Minh Lưỡng), Nguyễn Thị Hào, Nguyễn Phú, Đinh Y Băng (nghệ thuật trình diễn dân gian) và Huỳnh Lào (Sáu Lào; tri thức dân gian).

Những cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT là những người đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: nghệ thuật trình diễn dân gian (âm nhạc, múa, sân khấu…), ngữ văn dân gian (dân ca, sử thi, hò, vè…), tập quán xã hội và tín ngưỡng (hương ước, nghi lễ…), tri thức dân gian (ẩm thực, trang phục…), nghề thủ công truyền thống…

Việc xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức định kỳ 3 năm/lần. Trước đó, vào năm 2015, Chủ tịch nước đã trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú cho 600 cá nhân và truy tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân cho 17 cá nhân.


Lan Anh
Theo cinet.vn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: