HOTLINE: 0904 89 4444

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế
(Phương Nam Plus) - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành kế hoạch về việc nâng cao,chấn chỉnh của hoạt động ca Huế, đưa hoạt động này đi vào nề nếp, thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh đô thị.
21:25 08-06-2018
Theo đó, kế hoach nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế nhằm phát huy những kết quả đã đạt được từ hoạt động quản lý, tổ chức biểu diễn ca Huế trong thời gian qua, xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn ca Huế để phục vụ du khách, xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam.
 


Hoạt động ca Huế thính phòng

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp, các câu lạc bộ ca Huế trong việc giáo dục, tuyên truyền vận động các cá nhân tham gia vào hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện.

Triển khai công tác quản lý đồng bộ, kịp thời đưa ra các giải pháp tối ưu, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác quản lý, đảm bảo hoạt động biểu diễn ca Huế được thực hiện đúng theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và kiên quyết đình chỉ, thu hồi giấy phép tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế đối với những doanh nghiệp vi phạm; đồng thời, đình chỉ hoạt động đối với những diễn viên, nhạc công và các chủ thuyền du lịch có hành vi gây phản cảm, làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch của Thừa Thiên Huế theo quy định của pháp luật.
 
Đình Duy
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: