HOTLINE: 0904 89 4444

Xử lý nghiêm các sai phạm tại BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ
(Phương Nam Plus) - Hàng loạt sai phạm tại BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (số 2 Vương Thúc Mậu, TP Vinh, Nghệ An) đã được Phương Nam Plus phát hiện và đăng tải trong thời gian qua và sau đó được cụ thể hóa trong bản kết luận Thanh tra số 489/KL-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Nghệ An.
16:02 05-09-2018


Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ không chỉ là nơi vui chơi giải trí mà còn là công trình văn hóa, chính trị, biểu tượng của người xứ Nghệ.

Nguyên nhân để xảy ra những sai phạm trên được cho rằng do công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo BQL Quảng trường chưa tốt, thực hiện không nghiêm, trình độ, năng lực hạn chế, Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An thiếu sâu sát, trách nhiệm…

Theo ông Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thì để xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng như vậy là do công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo BQL Quảng trường chưa tốt; thực hiện không nghiêm các quy định của Nhà nước, Quy chế dân chủ cơ sở và các quy chế khác của đơn vị; thiếu công khai, minh bạch trong quản lý tài chính và các hoạt động của đơn vị...

Trách nhiệm và trình độ, năng lực của một số cán bộ, viên chức tại BQL Quảng trường chưa cao, dẫn đến các thiếu sót, vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; một số tồn tại, hạn chế chậm được khắc phục.

Cơ quan quản lý cấp trên mà trực tiếp là Sở Văn hóa và Thể thao thiếu sâu sát trong việc quản lý; thiếu thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh tại đơn vị.

Từ các nguyên nhân để xảy ra hàng loạt sai phạm đó, ông Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng trách nhiệm trực tiếp thuộc về Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, phụ trách các bộ phận và cán bộ, viên chức được giao thực hiện các nhiệm vụ mà đã để xảy ra các tồn tại, sai phạm.

Bên cạnh đó, trách nhiệm quản lý Nhà nước thuộc về Sở Văn hóa và Thể thao; cụ thể lãnh đạo Sở là bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở được phân công phụ trách BQL Quảng trường; các phòng, ban chức năng có liên quan và cán bộ, công chức được giao theo dõi đơn vị. 

Cùng với việc chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra hàng loạt sai phạm tại BQL Quảng trường trong thời gian vừa qua, thì Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông còn chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề tồn đọng về kinh tế, đất đai, tài nguyên, hành chính.
 


Kết luận thanh tra các sai phạm tại BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ

Về kinh tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định thu hồi về tài khoản số 3949.0.1068206 - “Tạm giữ chờ xử lý” được Thanh tra tỉnh mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An các khoản tiền sau: Thu hồi từ BQL Quảng trường số tiền 317.415.700 đồng, bao gồm: Tiền Thuế Giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập doanh nghiệp kê khai nộp thiếu so với quy định: 90.443.700 đồng; Tiền thanh lý ô - tô chưa nộp vào ngân sách Nhà nước: 49.962.500 đồng; Tiền điện thu của các hộ hoạt động dịch vụ tại Quảng trường: 128. 431.500 đồng; Số dư tiền dầu đèn tại phòng thờ Bác Hồ: 48.578.000 đồng. Thu hồi từ Hội Sinh cảnh tỉnh Nghệ An: 325.685.385 đồng; do sai sót trong việc lập dự toán và nghiệm thu, thanh quyết toán các hợp đồng chăm sóc cây xanh, cây cảnh, bồn hoa và trồng mới thảm hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông cũng giao BQL Quảng trường phải làm thủ tục nộp về ngân sách Nhà nước số tiền còn dư nguồn kinh phí không tự chủ năm 2017 là: 157.980.000 đồng. Thu hồi từ Viện Vật liệu xây dựng số tiền đã thanh toán quá giá trị công trình Bảo dưỡng Tượng đài Bác Hồ được quyết toán là: 39.352.000 đồng nộp trả ngân sách nhà nước.

Về vấn đề đất đai, tài nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao BQL Quảng trường chấm dứt việc cho các tổ chức, cá nhân thuê đất trong phạm vi được giao quản lý để sử dụng vào mục đích kinh doanh khác; đồng thời thanh lý các hợp đồng và thu hồi các diện tích đất đã và đang cho các tổ chức, cá nhân sử dụng để trưng bày, kinh doanh cây cảnh, cá cảnh.

Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nguồn nước ngầm tại khu vưc Quảng trường Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật. 

Về vấn đề xử lý hành chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông cũng giao Trưởng BQL Quảng trường: Tổ chức kiểm điểm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những cá nhân, tập thể liên quan đến các tồn tại, hạn chế và sai phạm đã phát hiện qua thanh tra; từ đó có hình thức xử lý (hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý) theo đúng quy định.

Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hồ Mậu Thanh chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm những sai phạm đối với lãnh đạo BQL Quảng trường và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trực thuộc Sở theo kết luận thanh tra; làm rõ nguyên nhân trách nhiệm và có hình thức xử lý theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, ông Hồ Mậu Thanh còn phải chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành chức năng tổ chức rà soát và kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của BQL Quảng trường nhằm ổn định tình hình và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng trực thuộc Sở rà soát, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của Sở Văn hóa - Thể thao; tham mưu các biện pháp xử lý dứt điểm các tồn tạt, hạn chế tại Ban quản lý Quảng trường.

Chỉ đạo Ban quản lý Quảng trường có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế và sai phạm đã được phát hiện qua thanh tra.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với BQL Quảng trường, quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và có biện pháp đôn đốc giải quyết, xử lý dứt điểm các đơn thư và các vấn đề phát sinh tại đơn vị. 

Phối hợp với Sở Du lịch đôn đốc ông Trương Hải Linh - nguyên Trưởng BQL Quảng trường nộp số tiền còn thiếu so với số tiền phải nộp theo Quyết định Số 2589/QĐ-SVHTT ngày 12/10/2017 của Sở Văn hóa và Thể thao là: 48.300.000 đồng.
 
Triều Dương
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: