HOTLINE: 0904 89 4444

Agribank Na Hang cho vay vốn phát triển sản xuất XĐGN
(Phương Nam Plus) - Từ nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh Nà Hang (Tuyên Quang) đã giúp nhiều hộ dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững.
15:28 02-11-2018
 
Cho vay vốn xóa đói giảm nghèo tại Chi nhánh Na Hang thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Tuyên Quang

Từ số tiền 100 triệu đồng được vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang, gia đình ông Ma Văn Vui, thôn Bản Nhùng, xã Năng Khả đầu tư phát triển nghề nuôi trâu nhốt chuồng. Nhờ chăn nuôi đúng quy trình, đàn trâu của gia đình phát triển tốt, giúp gia đình ông sớm hoàn vốn cho ngân hàng đúng kỳ hạn.

Ông Ma Văn Vui - Xã Năng Khả, huyện Na Hang, Tuyên Quang cho biết: Thời gian qua Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai giải ngân các nguồn vốn phục vụ nhu cầu của người dân.

Đến nay, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt gần 360 tỷ đồng, dư nợ gần 400 tỷ đồng. Song song với thực hiện tốt các chương trình tín dụng nông nghiệp, việc cho vay các nguồn vốn hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 10, Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh tiếp tục được đơn vị tập trung thực hiện, với số tiền cho vay đạt gần 7 tỷ đồng.


Theo ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Na Hang, Tuyên Quang thì chủ trương của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Na Hang sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên vốn cho vay nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi giải ngân vốn, đảm bảo nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân.
 
Thái Sơn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: