HOTLINE: 0904 89 4444

Long Thành: Khó khăn lớn nhất vẫn là kênh mương, thuỷ lợi
(Phương Nam Plus) - Những năm gần đây xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã tập trung mọi giải pháp nhằm khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của vùng, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất theo hướng đẩy mạnh thâm canh, chuyển cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với địa phương, đời sống nhân dân ngày một được cải thiện.
16:31 02-11-2018


Trụ sở làm việc của Đảng uỷ, UBND xã Long Thành. Ảnh: P.V

Phát huy tiềm năng của địa phương, ngoài việc tập trung vào trồng các loại cây nông nghiệp của địa phương, xã Long Thành còn tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng với một vụ mầu, một vụ lúa. Đối với vụ trồng mầu, ngoài trồng ngô, lạc và đậu tương, xã còn huy động trồng cây công nghiệp ngắn ngày vụ xuân, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Theo báo cáo của UBND xã, giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2018 đạt 364,76 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 9 - 10% (14 - 15 tính theo phương pháp cũ). Trong đó, nông nghiệp, thủy sản tăng 12,24%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,71%, dịch vụ tăng 6,05%. Cơ cấu kinh tế đến 9/2018: Nông nghiệp - thủy sản chiếm 46%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 32%; Dịch vụ chiếm 22%. 

Đối với trồng trọt, tổng diện tích chiếm 622,15 ha. Trong đó, diện tích lúa chiếm 553,35 ha, diện tích trồng cây lấy củ, lấy quả và rau màu các loại chiếm 180.8 ha. Vụ Đông xuân, hè thu năng suất, sản lượng lương thực thực phẩm đều tăng. Có được kết quả đó là nhờ xã đã tập trung chỉ đạo gieo cấy đúng lịch thời vụ, đảm bảo cung cấp kịp thời các dịch vụ vật tư, thuốc BVTV, chỉ đạo chống hạn, chăm sóc và bảo vệ mùa màng có hiệu quả. 

Lĩnh vực chăn nuôi đã và đang phát triển theo hướng hàng hóa, tổng đàn gia cầm tăng, đàn trâu, bò, lợn giảm đáng kể do tác động của thị trường. Công tác thú y được quan tâm chỉ đạo. Tổ chức tiêm phòng và dập dịch đạt kết quả tốt. Lĩnh vực thủy sản đạt kết quả tốt; công tác tài nguyên môi trường được tăng cường. 

Được biết, trong thời gian qua, Long Thành xác định làng nghề và dịch vụ là hướng đi quan trọng đối với địa phương, do vậy trong thời gian qua, xã đã và đang duy trì tốt hoạt động các làng nghề sản xuất và dịch vụ “chiếu cói Văn trai”, “Mây tre đan xuất khẩu”, “sản xuất trúm lươn”, chế biến thủy sản. Các lĩnh vực này đã tạo công ăn việc làm cho một lượng lao động đáng kể ở địa phương với trên 2.500 lao động, thu nhập bình quân 4.000.000đ/người/tháng. 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của làng nghề và các ngành nghề dịch vụ, công tác tập huấn chuyển giao các tiến bộ KHKT, đào tạo nghề mây tre đan xuất khẩu, sản xuất nấm rơm theo mô hình sản xuất điểm do Hội PN và Hội nông dân tổ chức đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, các HTX dịch vụ như Nông nghiệp, HTX dùng nước, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. 

Trao đổi với phóng viên Phương Nam Plus, ông Doãn Ngọc Hà, Chủ tịch UBND xã Long Thành cho biết: “Bên cạnh những hiệu quả tích cực trong phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, xã Long Thành còn đẩy mạnh công tác giao thông, thuỷ lợi, đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho sản xuất. Từ những chỉ đạo có hiệu quả của Đảng uỷ, UBND xã Long Thành và sự đồng thuận của nhân dân, phong trào phát triển kinh tế - xã hội của xã đang ngày một đi lên. Cụ thể là trong thời gian qua, nhiều công trình giao thông thủy lợi, xây dựng cơ bản được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục tỉ đồng”. 
 


Khó khăn lớn nhất của Long Thành là kênh mương thuỷ lợi. Trong thời gian tới, rất mong được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của cấp trên để Long Thành có thêm điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: P.V

“Tuy nhiên, nhìn chung, để đáp ứng cho sự phát triển nhanh và mạnh hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế - xã hội thì các công trình giao thông - thủy lợi và một số công trình xây dựng khác vẫn rất cần sự hỗ trợ, tiếp sức của cấp trên”, ông Hà chia sẻ. 

Như vậy, mặc dù gặp khá nhiều khó khăn trong bối cảnh chung và riêng, song với sự nỗ lực hết mình của lãnh đạo địa phương, sự hỗ trợ của các ban ngành cấp trên và sự đồng thuận của nhân dân, trong thời gian qua xã nhà đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng đạt khá. Long Thành được huyện đánh giá là xã khá toàn diện, sản xuất nông nghiệp được mùa ở các trà lúa, cơ cấu cây trồng vật nuôi có bước chuyển biến tích cực, ngành nghề dịch vụ phát triển khá, công tác thu ngân sách bảo đảm kế hoạch. Công tác văn hóa xã hội, TDTT có nhiều chuyển biến tích cực và được duy trì thường xuyên, công tác giáo dục có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục nâng lên toàn diện, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số KHHGĐ&TE được quan tâm chỉ đạo, công tác Quốc phòng - an ninh đảm bảo; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ những kết quả đó, bộ mặt nông thôn Long Thành dần hé lộ những mảng sáng khả quan, đưa Long Thành hội nhập với những bước phát triển mới trong thời đại CNH - HĐH...
 
Thu Trang - Kiều Dung
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: