HOTLINE: 0904 89 4444

Lâm Bình với công tác bảo vệ rừng
(Phương Nam Plus) - Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) triển khai tích cực các nhiệm vụ, vì vậy các vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn khai thác lâm sản trái phép.
20:59 01-12-2018
 
Rừng ở huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) được bảo vệ.

Lâm Bình là huyện miền núi tỉnh Tuyên Quang, với địa bàn rộng, giáp ranh với nhiều địa phương trong tỉnh và tỉnh bạn. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực và cố gắng của công chức, viên chức, người lao động tại Ban quản lý rừng Phòng hộ và Hạt Kiểm lâm huyện, và cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo thực hiện tốt các quy định pháp luật về công tác quản lý và bảo vệ rừng. 
 
Bên cạnh đó, quy chế phối hợp công tác giữa Ban quản lý rừng Phòng hộ - Hạt Kiểm lâm - Công an huyện với UBND các xã trên địa bàn Lâm Bình được thực hiện đều khắp và phát huy tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ và phát triển rừng.
 
Năm 2018, huyện Lâm Bình trồng được trên 700 ha, trong đó có 650 là rừng tập trung, 50 ha cây phân tán, nâng độ che phủ rừng đạt trên 79%/năm; phát hiện và xử lý 178 vụ vi phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng, thu nộp ngân sách Nhà nước được gần 700 triệu đồng.  Hạt kiểm lâm huyên Lâm Bình tổ chức diễn tập phòng, chống cháy rừng và rà soát bổ sung quy ước thôn bản về quản lý, bảo vệ rừng, hướng dẫn các xã thống nhất biện pháp quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng hiệu quả.
 
Thái Sơn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: