HOTLINE: 0904 89 4444

Đồng Tháp triển khai nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc
(Phương Nam Plus) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã có Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
10:24 03-01-2019
 
Ngày Hội "Sách và Văn hóa đọc" (Nguồn: Báo Đồng Tháp)

Theo đó, trong năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động và phối hợp tốt với các Sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án và đạt được nhiều kết quả.
 
Cụ thể, nhiều hoạt động được tổ chức thành công như: Ngày Hội "Sách và Văn hóa đọc" lần thứ 1 năm 2018 với chủ đề "Sách - Chìa khóa thành công" và hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 từ ngày 20 - 22/4/2018; Lễ phát động phong trào đọc sách, tặng sách trong nhân dân và tại đơn vị với chủ đề "Quyển sách cũ, tấm lòng mới"; các Hội thảo: "Giải pháp thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp", "Tăng cường công tác phối hợp và chia sẻ nguồn lực trong hoạt động Thư viện" và "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện".
 
Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với Trại giam Cao Lãnh tổ chức thành công 02 buổi sinh hoạt chuyên đề "Yêu thương và chia sẻ" thu hút trên 600 phạm nhân tham dự; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách và các hoạt động đọc sách nhân Lễ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời";…
 
Tiếp tục duy trì và phát triển hiệu quả hoạt động cơ sở như: hỗ trợ phát triển vốn tài liệu từ các chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa, các ấn phẩm văn hóa, luân chuyển báo tạp chí xuân hàng năm, chia sẻ các mô hình hoạt động có hiệu quả phục vụ nhu cầu cho người dân vùng biên giới, vùng nông thôn mới; thường xuyên hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cấp huyện, xã, phòng đọc sách cơ sở; luân chuyển vốn tài liệu cho các thư viện cấp huyện, xã, các thư viện trường học, Bưu điện văn hóa xã, các tủ sách khuyến học... 
 
Việc bố trí tủ sách tại các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo điều kiện cho người dân, học sinh, thiếu nhi có cơ hội đọc sách. Tuy nhiên, hoạt động về giờ giấc mở cửa phục vụ bạn đọc còn chưa thường xuyên và tập quán của người dân cũng chưa có quen đọc sách, đa phần học tập theo cách truyền miệng, nghe, nhìn thực tế. Không gian dành cho độc giả đến đọc sách chưa được quan tâm đúng mức; thiếu nhiều tài liệu sách, báo mới.
 
Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc đọc sách; Tăng cường hoạt động luân chuyển các đầu sách giữa các thư viện cấp huyện, xã, các thư viện trường học, Bưu điện văn hóa xã, các tủ sách khuyến học; Xem xét, triển khai việc số hóa các tài liệu, sách để đa dạng các hình thức tiếp cận thông tin.
 
Theo bvhttdl.gov.vn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: