HOTLINE: 0904 89 4444

Vĩnh Tường có thêm một xã về đích NTM
(Phương Nam Plus) - Xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. Phú Đa là xã thứ 21/26 xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường về đích NTM.
10:03 10-01-2019
 
Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường trao Bằng công nhận chuẩn NTM cho xã Phú Đa.

Từ kinh phí đầu tư trên 285 tỷ đồng, trong đó gần 204 tỷ đồng là nguồn lực huy động trong dân cư, sau 07 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Phú Đa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Từ nguồn vốn huy động được, xã Phú Đa đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh với 100% đường giao thông nông thôn, nội đồng, ngõ xóm được cứng hóa; hệ thống điện được cải tạo, nâng cấp đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhân dân; 100% các trường học trên địa bàn có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia.
 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã có diện tích gần 16.000 m2 đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của cộng đồng dân cư; 7/7 nhà văn hóa thôn có cơ sở vật chất đảm bảo theo quy định; hơn 97% người dân trong độ tuổi lao động có việc làm. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 1,52%. Đến nay, xã không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.
 
Xác định việc đạt chuẩn xây dựng NTM đã khó nhưng duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM còn khó hơn, thời gian tới, Phú Đa sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội địa phương theo hướng hiện đại; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, phát triển mạnh mẽ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao... chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; phấn đấu 100% người dân trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động được đào tạo và có việc làm thường xuyên; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM…
 
Tổng số xã xây dựng NTM trên địa bàn huyện Vĩnh Tường là 26 xã, tổng số xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn tính đến thời điểm hiện tại là 21/26 xã. Hiện còn 05 xã gồm: Tân Tiến, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Yên Lập, Kim Xá phấn đấu được công nhận năm 2019. Các xã hiện đã đạt từ 14/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại UBND huyện đã tổ chức ký cam kết với BCĐ các xã thời gian chậm nhất đến 30/4/2019 hoàn thành 19/19 tiêu chí để đề nghị tỉnh công nhận.
 
Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2019, huyện Vĩnh Tường đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện. Theo đó, sẽ xây dựng nông thôn Vĩnh Tường có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ. Gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, có hệ thống chính trị vững mạnh, xã hội ổn định, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững, môi trường, sinh thái được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.
 

 
Vĩnh Tường huy động nguồn lực đầu tư phát triển, phấn đấu trở thành huyện NTM trong năm 2019
 
Ngoài ra, huyện Vĩnh Tường chỉ đạo đồng bộ các cấp từ huyện đến xã tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; các xã có nội dung cần tháo gỡ khó khăn có kiến nghị huyện để tìm hướng giải quyết; các phòng chuyên môn, nhất là phòng Tài nguyên Môi trường có hướng dẫn cùng xã hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết. Đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình; phát động người dân vệ sinh môi trường trước Tết nguyên đán; đảm bảo nguồn tài chính cho các xã xây dựng NTM; đối với một số công trình khác cần đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt với một số công trình để đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra…
 
Phúc Vĩnh
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: