HOTLINE: 0904 89 4444

Vĩnh Phúc: Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính
(Phương Nam Plus) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch về siết chặt kỷ cương hành chính đối với các Sở, Ngành, Huyện, Thành phố, Xã, Phường và các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian kiểm tra bắt đầu kiểm tra từ quý I đến quý IV năm 2019, đặc biệt trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
13:56 24-01-2019
 
Kiểm tra bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa Sở Khoa học công nghệ Vĩnh Phúc.

Trong Kế hoạch số 185/KH-UBND  ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, về kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2019 chỉ rõ, đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; các doanh nghiệp Nhà nước; các Công ty Cổ phần có vốn của Nhà nước do UBND tỉnh quản lý. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; các doanh nghiệp Nhà nước; các Công ty Cổ phần có vốn của Nhà nước do UBND tỉnh quản lý.
 
Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Trưởng đoàn là Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc, các phó Trưởng đoàn là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chánh thanh tra tỉnh, các thành viên là công chức Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh. Các nội dung kiểm tra gồm:

Kiểm tra về cải cách hành chính, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công; kiểm tra việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế cơ quan; việc chấp hành Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh về việc quy định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; việc chấp hành Quyết định số 3569/QĐ-CT ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở.
 
Kiểm tra một số nhiệm vụ đột xuất khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
 
Trước đó. Năm 2018, Đoàn kiểm tra công vụ phát hiện một số cán bộ, công chức, viên chức đi làm muộn giờ, vắng mặt tại trụ sở, không đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, không có biển tên, chức danh, phòng làm việc chưa gọn gàng, sạch sẽ; một số cơ quan, đơn vị chưa tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi sáng (trước giờ làm việc), giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không hút thuốc lá nơi công sở; không sử dụng phần mềm dùng chung cho bộ phận một cửa, không niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, đóng cửa không hoạt động bộ phận một cửa, việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận chuyên môn, bộ phận Một cửa chỉ trực vào các buổi chiều ngày làm việc; một số cơ quan, đơn vị còn lập bàn thờ, thắp hương trong phòng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.
 
Đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Phúc Vĩnh
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: