HOTLINE: 0904 89 4444

Ban Tuyên giáo Vĩnh Phúc triển khai nhiệm vụ năm 2019
(Phương Nam Plus) - Sáng 17/1, Vĩnh Phúc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc.
21:46 29-01-2019
 
Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị; Đại diện các Sở, Ban, Ngành và các Cán bộ của Ban Tuyên giáo Vĩnh Phúc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh phúc Hoàng Thị Thúy Lan chỉ rõ: Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Tuyên giáo tỉnh là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức công tác, khắc phục cách làm áp đặt tuyên truyền một chiều. Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác thông tin, dành sự quan tâm nhiều hơn nữa công tác tư tưởng với thế hệ trẻ, tri thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân. Bảo đảm thống nhất chỉ đạo kế hoạch chung, phát huy chủ động tuyên giáo các cấp, tăng tính phản biện hiệu quả, chủ động phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Tuyên giáo phải tích cực tham gia công tác chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực tế cho thấy các cơ quan báo chí truyền thông có vị trí quan trọng vào cuộc đấu tranh này, góp phần xây dựng cơ chế phòng ngừa, tuyên truyền thi đua yêu nước, người tốt việc tốt, cái mới, cái tốt, điển hình tích cực, ngăn chặn thương mại hoá báo chí.


Tuyên giáo tỉnh tham gia tổ chức giao lưu, nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác, sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề nêu trên cần được đẩy mạnh hơn nữa để tăng tính thuyết phục. Thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tạo phong trào thi đua trong toàn xã hội về tình yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp. Tăng cường chống diễn biến hòa bình trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
 

Ban chỉ đạo 94 của tỉnh cần tăng cường thông tin kịp thời về các thủ đoạn hoạt động chống phá đề ra nhiều giải pháp trong chỉ đạo định hướng, hướng dẫn công tác đấu tranh về thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Chỉ đạo chấn chỉnh ý thức trách nhiệm của đảng viên trong khi tham gia mạng xã hội, tổ chức lực lượng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xấu độc, ảnh hưởng tư tưởng cán bộ, đảng viên và cộng đồng.

Tại hội nghị đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban tuyên giáo Vĩnh Phúc giải đáp những tham luận của các đại biểu tham dự, nêu rõ: Ở mỗi  góc độ, lĩnh vực, các đồng chí phát biểu góp phần làm sâu sắc thêm các kết quả đã đạt được, từ đó có biện pháp thực hiện tốt hơn nữa nhiêm vụ ở cơ quan, đơn vị mình trong năm 2019.

Đồng chí Ngô Khánh Lân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Vĩnh Phúc báo cáo kết quả đạt được trong năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 lưu ý: Các cấp uỷ Đảng cần tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chuyên đề năm 2019, thực hiện Chỉ thị 09 -CT/TW về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Phúc Vĩnh
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: