HOTLINE: 0904 89 4444

Vĩnh Tường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
(Phương Nam Plus) - Ông Lê Nguyễn Thành Trung- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) khóa XX được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024.
16:53 11-04-2019
 
Ông Lê Nguyễn Thành Trung tái đắc cử Chủ tịch MTTQVN huyện Vĩnh Tường khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh Kim Vũ

Sáng 11/4, Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tổ chức đại hội đại biểu khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có  các đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh- Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ủy viên UB TW MTTQ VN, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo các Ban Tổ chức; Chủ tịch UB MTTQ VN các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đồng chí Lê Minh Thịnh- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh tường; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, đại diện Mẹ VNAH, đối tượng chính sách, lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện và 155 đại biểu chính thức, tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.
 
 
Quảng cảnh đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh Kim Vũ
 
Đại hội đã hiệp thương bầu 57 thành viên vào UB MTTQ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2019- 2024 đảm bảo cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định. Với tín nhiệm cao, ông Lê Nguyễn Thành Trung tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) khóa XXI. Các ông  Văn Tiến Vững, Lỗ Tất Thắng được bầu giữu chức Phó chủ tịch MTTQ huyện Vĩnh Tường.
 
Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra vào thời điểm Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã hiệp thương, bầu 32 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV.
 
 
Tặng hoa chúc mừng Đại hội thành công, tốt đẹp. Ảnh Kim Vũ
 
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2014 – 2019, những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua; biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng huyện Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.
 
Trên tinh thần đó, Đại hội nêu cao quyết tâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2014 – 2019  tập trung 5 chương trình hành động chủ yếu. Tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Phúc Vĩnh
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: