HOTLINE: 0904 89 4444

Tài sản vô giá của dân tộc
(Phương Nam Plus) - Công tác quản lý lễ hội đã có những tiến bộ rõ rệt. Lễ hội đã được cả hệ thống cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ban quản lý các di tích, Giáo hội Phật giáo, lực lượng báo chí đồng bộ vào cuộc, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
15:44 14-11-2017
Cụ thể, các lễ hội diễn ra sôi nổi trên địa bàn cả nước, cao điểm nhất là trong mùa lễ hội Xuân, thực sự hấp dẫn và thu hút đông lượng du khách tham gia. Một số lễ hội dân gian truyền thống mang tính chất vui xuân được khôi phục và tổ chức khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các lễ hội mang tính sự kiện được tổ chức định kỳ và nâng cao về chất lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật. Lễ hội lịch sử cách mạng được tổ chức nghi lễ trang nghiêm, thành kính. Đặc biệt, lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số được khôi phục và tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước; lễ hội dân gian của làng, thôn, ấp, bản tại các địa phương quy mô tổ chức không lớn nhưng mang giá trị sinh hoạt nghi lễ cộng đồng...
 

Công tác quản lý lễ hội đã có những tiến bộ rõ rệt. Lễ hội đã được cả hệ thống cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ban quản lý các di tích, Giáo hội Phật giáo, lực lượng báo chí đồng bộ vào cuộc, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, bước đầu đáp ứng nhu cầu du khách; thiết chế văn hoá của di tích và lễ hội từng bước được bổ sung. Vệ sinh môi trường, cảnh quan văn hoá lễ hội ngày một tốt hơn. Nhiều hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội đã từng bước được khắc phục, nhất là tệ mê tín dị đoan và nạn hành khất đeo bám du khách.

Hiện tượng tiêu cực trong lễ hội đã giảm so với các năm trước; việc đặt tiền lễ, tiền giọt dầu đã có chuyển biến bước đầu... 


Tuy vậy, vẫn còn một số bất cập trong quản lý, tổ chức lễ hội, như việc đốt vàng mã, ném tiền giọt dầu, việc xây dựng bia ghi tên công đức tại một số di tích tạo phản cảm… vẫn chưa có chế tài phù hợp để xử lý. Do vậy để quản lý và tổ chức tốt, đáp ứng yêu cầu, cần nghiên cứu, bổ sung các quy định để thực hiện, đồng thời các địa phương cần quán triệt sâu sắc các văn bản quản lý nhà nước đối với công tác này. Sở VHTTDL các tỉnh/thành cần tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh quy hoạch di tích, cắm mốc, phân vùng bảo vệ di tích theo quy định, hoàn thiện hệ thống bảng biển hướng dẫn du khách và quy hoạch khu dịch vụ phù hợp.

Các lễ hội, nhất là lễ hội dân gian, là tài sản vô giá của dân tộc, cần nâng niu, bảo vệ; đối với các lễ hội, cần có cách hành xử phù hợp, kết hợp giữa biện pháp hành chính và tuyên truyền giáo dục, nêu gương… Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lịch chủ trương tiếp tục tăng cường quản lý, tổ chức tốt hơn các hoạt động lễ hội nhằm phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo vui tươi, tiết kiệm, an toàn.

P.V
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: