HOTLINE: 0904 89 4444

Đền Trần ở Nam Định
(Phương Nam Plus) - Đền Trần ở thành phố Nam Định, còn gọi là đền Thiên Trường, gồm có tiền đường, trung đường, chính tẩm, thiêu hương, 2 dãy tả hữu vu, 2 dãy tả hữu ống muống, 2 dãy giải vũ Đông Tây. Tổng cộng có 9 tòa, 31 gian. Khung đền bằng gỗ lim, mái lợp ngói, nền lát gạch.
11:41 09-05-2018
Ở những tòa nhà này treo rất nhiều câu đối, hoành phi, bài ngự chế chữ Hán Nôm. Nó như là nơi trưng bày văn khắc Hán Nôm. Tìm mãi vẫn chưa gặp được văn bản là cổ vật có khắc chữ viết.
 

Số lượng câu đối hoành phi, bài ngự chế hiện nay nhiều gấp bội so với tư liệu trong cuốn Di tích lịch sử - văn hóa đền Trần, chùa tháp tỉnh Nam Địnhcủa Trịnh Thị Nga sưu tầm biên soạn Nxb Văn hóa Dân tộc 2012.

In khắc chữ vào câu đối, hoành phi, bài ngự chế rồi dát vàng vào đó nhưng người đương đại, nhất là lớp trẻ ít được tiếp cận bản dịch nghĩa về những thông điệp là điều tỉnh Nam Định cần khắc phục.


Đặng Văn Lộc
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: