HOTLINE: 0904 89 4444

Bắc Ninh: Đề nghị công nhận 03 bảo vật Quốc gia
(Phương Nam Plus) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có tờ trình số 2262/TTr-UBND gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị công nhận bảo vật Quốc gia (đợt 7) năm 2018.
15:58 29-06-2018
Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Hội đồng thẩm định 03 (ba) hiện vật của tỉnh Bắc Ninh, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia, gồm: 01 (một) Tượng Nhục thân Thiền sư Như Trí, chùa Tiêu, xã Tương Giang, thị xã Từ sơn, tỉnh Bắc Ninh; 01 (một) Tượng Dê đá Lăng Sĩ Nhiếp, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;  01 (một) Tượng Dê đá chùa Dâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 
 
 
Tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay-tại Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh.Nguồn: daophatngaynay.com.

Bảo vật quốc gia là những hiện vật có giá trị đặc biệt về văn hóa, lịch sử được Nhà nước Việt Nam bảo vệ và bảo quản theo chế độ riêng biệt. Việc công nhận danh hiệu Bảo vật quốc gia phải do chính Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

Tính đến hết năm 2017, đã có 6 đợt công nhận với 142 hiện vật, nhóm hiện vật đã được công nhận là bảo vật quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đợt 1 (ký ngày 1/10/2012) 30 bảo vật. Đợt 2 (ký ngày 30/12/2013) 37 bảo vật. Đợt 3 (ký ngày 14/1/2015) 12 bảo vật. Đợt 4 (ký ngày 23/12/2015) 25 bảo vật. Đợt 5 (ký ngày 22/12/2016) 14 bảo vật. Đợt 6 (ký ngày 25/12/2017) 24 bảo vật.

Hiện nay, ở Bắc Ninh đang lưu giữ các bảo vật quốc gia gồm: Bia "Xá Lợi Tháp Minh" (Niên đại: năm 601, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh); Tượng quan âm nghìn mắt nghìn tay (lưu giữ tại Chùa Bút Tháp,Bắc Ninh); Rồng đá (Xà thần) (thời Lý, hiện lưu giữ tại đền thờ Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh); Bộ tượng 10 linh thú Chùa Phật Tích (niên đại: thế kỷ 11, hiện lưu giữ tại Chùa Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh); Bộ tượng Phật Tứ Pháp vùng Dâu-Luy Lâu (niên đại: thế kỷ 18, hiện thờ tại Chùa Dâu, Chùa Phi Tướng, xã Thanh Khương; Chùa Dàn, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); Cột đá chạm rồng chùa Dạm (niên đại: thế kỷ 11, hiện lưu giữ tại Chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
 
Gia Linh
Theo cinet.vn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: