HOTLINE: 0904 89 4444

Hội thảo “Đình thần Bình Dương - Giá trị lịch sử và văn hóa”
(Phương Nam Plus) - Sáng 12-10, tại Khu du di tích Nhà tù Phú Lợi đã diễn ra Hội thảo Đề tài khoa học cấp cơ sở “Đình thần Bình Dương - Giá trị lịch sử và văn hóa”.
16:09 12-10-2018
 
Các đại biểu, học giả, nhà nghiên cứu tham gia hội thảo.

Mở đầu hội thảo là trình diễn nghi thức cúng đình. Sau đó, các học giả, các nhà nghiên cứu đã tham luận các vấn đề liên quan đến đình thần Bình Dương với 3 nhóm. Nhóm I gồm các tham luận “Lịch sử phát triển đình làng Đông Nam bộ”, “Kiến trúc Bình Dương-vài nét phác thảo”, “Thần Thành Hoàng và sắc phong”; nhóm II có bài “Bảo tồn di tích đình Tân An (Bến Thế) trong phát triển du lịch tại Bình Dương”, “Đình làng Tân Phước Khánh-biểu tượng hai thời đại”, “Những yếu tố văn hóa Hoa trong ngôi đình làng Việt tại tỉnh Bình Dương”; nhóm III có các tham luận “Sắp xếp 42 vế đối rời và chỉnh dịch đối ở đình Tân An-Bình Dương”, “Đình thần Bình Dương và vấn đề tu bổ di tích”. Ngoài ra, các đại biểu, học giả, các nhà nghiên cứu trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan trong việc thu hút du khách đến các đình; nét độc đáo giữa các đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các địa phương khác…

Hội thảo để các học giả, các nhà nghiên cứu, đại biểu có sự quan tâm đến di sản văn hóa đình thần chia sẻ kết quả nghiên cứu của bản thân, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong phương pháp nghiên cứu về đình thần với mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả, chất lượng của đề tài khoa học “Đình thần Bình Dương-Giá trị lịch sử và văn hóa”, qua đó nâng cao chất lượng nghiên cứu di sản văn hóa của Bình Dương.

 
Thiên Lý
Theo baobinhduong.vn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: