HOTLINE: 0904 89 4444

Chung tay bảo vệ giá trị di sản văn hóa Phi vật thể
(Phương Nam Plus) - Hội nghị lần này nhằm sẽ chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững và tìm hiểu hướng đi trong tương lai để xây dựng hệ thống bảo vệ di sản.
16:31 06-11-2018
Từ ngày 6 đến ngày 8/11 tại thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương do UNESCO bảo trợ (ICHCAP), thuộc Tổng cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) tại Châu Á - Thái Bình Dương 2018 với chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững.
 


Qua hội nghị, nhã nhạc cung đình Huế sẽ có chính sách và hướng phát triển bền vững

Đây là hội nghị thứ hai sau hội nghị được tổ chức tại Jeonju, Hàn Quốc, vào tháng 11 năm 2016. Năm nay, các đại biểu sẽ thảo luận về chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững”. Hội nghị sẽ chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và tìm hiểu hướng đi trong tương lai để xây dựng hệ thống bảo vệ DSVHPVT. 

Hội nghị thu hút đại diện 35 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ DSVHPVT từ 16 quốc gia khác nhau tham dự và có báo cáo chuyên môn. Trong số những người tham gia có những thành viên là đại diện của Diễn đàn NGO ICH (Diễn đàn của các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể), đây là tổ chức phi chính phủ của ICH (DSVHPVT) được UNESCO công nhận. 

Các tổ chức tham gia đóng vai trò cầu nối giữa các quốc gia và cộng đồng xã hội tham gia bảo vệ DSVHPVT với các mục tiêu khác nhau, như phát triển cộng đồng địa phương, xóa đói giảm nghèo, phục hồi đô thị và xây dựng năng lực cộng đồng, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của họ góp phần vào việc phát triển bền vững. 

Với mục đích tăng cường trao đổi và hiểu rõ hơn mối quan hệ qua lại giữa Di sản Văn hoá Phi vật thể và phát triển bền vững, nhằm trao quyền cho các tổ chức phi chính phủ tham gia Bảo tồn Di sản Văn hóa Phi vật thể trong khu vực thông qua việc chia sẻ thông tin hữu ích và tăng cường mạng lưới các tổ chức phi chính phủ trong khu vực; Hội nghị sẽ tập trung đặc biệt vào giáo dục chất lượng và cộng đồng và mối quan hệ của những vấn đề này với việc bảo vệ DSVHPVT. 

Hội nghị lần này sẽ giúp cố đô Huế bằng những đánh giá chính xác, khách quan, từ đó đưa ra các chính sách và hướng phát triển bền vững cho các di sản văn hóa phi vật thể trong thời gian tới, trong đó có Nhã nhạc. 

Trương Duy
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: